Blog

Audicija za prijem novih članova Multimedijalnog projekta CKM!

HADZERA - foto (3)
Škole

Audicija za prijem novih članova Multimedijalnog projekta CKM!

Audicija za prijem novih članova će se održati u ponedjeljak 14. septembra u 20h u velikoj sali JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo na adresi Jelića 1.

Kandidati će pristupiti polaganju audicije pred komisijom koju će imenovati i kojom će predsjedavati voditelj projekta Damir Kustura.

Svaki kandidat će imati priliku (vrijeme) da izvede zadatke (dva monologa i recitaciju).

Kandidat koji nema spremne zadatke može biti diskvalifikovan odlukom komisije.

Na sceni će biti jedan sto i jedna stolica koju kandidati mogu koristiti, u koliko je kandidatima potrebna rekvizita ili kostim kandidati će je obezbjediti sami.

Komisija ima pravo prekinuti kandidata kada smatra da je dovoljno vidjela.

Leave your thought here

Vaša email adresa neće biti objavljivana.