Menu

Dječija dramska scena

Dječija dramska scena

JU Centar za kulturu “Sarajevo“ u toku 2002. godine formirala je dječiju dramsku scenu, realizirajući predstave za djecu od 5 do 12 godina („Magareće godine“, “Bajka o ribaru i ribici”, „Zlatoruni”, ”Čarobni prah”, ”Decembar bijeli”, “Crvenkapa i vuk bum tras bum“, “Bosanska podvala“, “Babur šahova serdžada“, “Imamo učiteljicu za čistu peticu“, “Titiz i džomet“…) koja je okupila učenike osnovnih škola i profesionalne glumce.

Iako je na marginama interesovanja dramskih pisaca, dječija dramska književnost predstavlja osnovu pozorišne kulture, jer sa njom počinje uvođenje najmlađih u kulturu dramskih umjetnosti.

Ciljevi projekta jesu sticanje navika za odlazak najmlađih u pozorište, razvoj estetike, mašte, socijalizacije...

Kada je riječ o dramaturgiji za djecu, pored težnje da iznese i saopšti niz saznanja o životu, prirodi i svijetu ne smije se zaboraviti njena primarna dužnost: da ostva­ri kontakt s djecom, da ih uzbuđuje…