Menu

DJEČIJA LUTKARSKA PREDSTAVA „LUTKE NAM PRIČAJU“

DJEČIJA LUTKARSKA PREDSTAVA „LUTKE NAM PRIČAJU“

JU Centar za kulturu u toku 2002. godine  formirala je dječiju dramsku scenu, relizirajući  predstave za djecu od  6 do 11 godina („Magareće godine“,“Bajka o ribaru i ribici”, „Zlatoruni”, ”Čarobni prah”, ”Decembar bijeli”,“Bosanska podvala“,“Imamo učiteljicu za čistu peticu“,“Titiz i džomet“, „Princeza zemlja, zemljožderi i vitezovi“…). Nastojeći održati ovaj kontinuitet, u 2016. godinu nastojat ćemo realizirati lutkarsku predstavu “Lutke nam pričaju“, za djecu iz vrtića i učenike osnovnih škola. Predstava je prilagođena učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole i odobrena je od nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Glavna tema je prevencija štetnih posljedica dugotrajnog sjedenja. Na zabavan i šaljiv način, obrađuju se teme koje su u potpunosti u skladu sa odgojno obrazovnim potrebama učenika, te je zastupljena korelacija sa nastavnim predmetima maternjeg jezika, likovne kulture, muzičke kulture, tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Svaka pojedina priča je ujedno i prezentiranje jedne lutkarske tehnike. Na taj način učenici mogu vidjeti gotovo sve osnovne lutkarske forme. U toku predstave učenici pomažu lutkama, razgovaraju te zajedno pjevaju i plešu. Jedan od glavnih ciljeva je razvijanje interesa za lutkarstvo i samostalno kreativno djelovanje učenika i nastavnika, u okviru sekcija ili u redovnoj nastavi. Umjetnički rukovodilac projekta je nastavnik Sabit Agić.