Menu

Festival za djecu “Hajde svijete budi dijete“

Festival za djecu “Hajde svijete budi dijete“

U organizovanoj aktivnosti pomoću vaspitanja i obrazovanja, da se od djeteta razvija svestrana ličnost kao svestrano društveno biće, i u djelovanju da odrasli postaju oplemenjeniji i čovječniji, kako bi se branili od “duhovnog siromaštva” i jednostranosti-umjetnost je vrhunsko sredstvo koje se ničim ne može zamijeniti ili nadoknaditi.

Ciljevi festivala jesu uvoditi dijete u pozorišnu umjetnost kao u odgovarajuće dječije stvaralaštvo i osposobljavati dijete da iz pozorišne aktivnosti ulazi i u sve ostale: književnost i slikarstvo, arhitekturu i vajarstvo, muziku i ples, film i televiziju...

Duhovno obogatiti život djece i mladih i estetski ih obrazovati putem pozorišta za djecu i mlade; omogućiti uvid u produkciju pozorišta za djecu i mlade promovišući toleranciju, dijalog, mir, obrazovanje, ideje...dati pedagošku dimenziju programu, zbog čega festival nema takmičarski karakter, gdje su svi unaprijed pobjednici igre, druženja, humanog odnosa prema prijateljima, porodici, prirodi...

Hiljade mališana iz osnovnih škola bilo je prisutno na predstavama i programima, tokom osam festivala dosada održanih u okviru obilježavanja Dječije nedjelje...