Menu

ECI PECI PEC TI SI MALI ZEC - MUZIČKI FESTIVAL ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

ECI PECI PEC TI SI MALI ZEC - MUZIČKI FESTIVAL ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Svjedoci smo sve većeg sistemskog izbacivanja umjetnosti iz obrazovnih školskih programa, što može imati dalekosežne posljedice na razvoj dječije kreativnosti. Kada govorimo o dječijoj kreativnosti, njezinoj prirodi i pojavnosti, još smo na prilično nesigurnom tlu i zato je svaki pokušaj i svako traganje u području ljudske kreativnosti vrijedno napora i pažnje. Naučno je dokazano da svi oblici slobodnog kreativnog stvaralaštva doprinose uspješnijem i boljem svakodnevnom radu. Isto tako znamo da bavljenje muzikom, poboljšava psiho motoriku djece.Obrazovati mladu populaciju, danas je civilizacijski problem koji ne ide u korak sa formiranjem kulturne i produhovljene mlade ličnosti. U poplavi muzičkog medijskog kiča koji nam se svakodnevno nudi sa malih tv ekrana, cilj festivala jeste djeci,ali i vaspitačima, nastavnicima i svim ljubiteljima djece, vratiti dječiju pjesmu. Nedostatak dječijih pjesama osjeća se i u vrtićima,kao i u osnovnim školama. Festival će biti održan u mjesecu maju.