Menu

Muzika

Muzika

Da je muzika lijek za tijelo, um i dušu, moderna je nauka potvrdila ovu drevnu mudrost, otkrivajući dokaze da slušanje izvjesnih vrsta muzike može poboljšati kvalitet života u gotovo svakom pogledu. Muzika je od pamtivijeka uvijek bila važan elemenat ljudskog iskustva. Treba znati da muzička umjetnost s pravom nalazi svoje centralno mjesto u društvu-ne samo kao oblik zabave ili lijepog umjetničkog izvođenja, nego i kao osnovni pokretač fizičkog blagostanja, mentalnog razvoja, oslobađanja stresa i emocionalnog izraza. Kao i ostale grane umjetnosti, muzika je nezamjenljivo sredstvo estetskog odgoja, čiji je cilj razvijati osjećaj i smisao za lijepo, postavljajući temelje muzičkog ukusa.

Cilj projekta jeste razvijanje estetske kulture djece, mladih i građana. Muzički programi u Ustanovi realiziraju se kroz Festival mladih bh gitarista , školu baleta i koncerte u saradnji sa OMŠ „Mladen Pozajić“, školom gitare, koncertima studenata Muzičke akademije iz Sarajeva, KUD-a...).