Menu

Škola baleta

Škola baleta

Balet je scenska umjetnost koja pokretima dočarava emocije i osjećanja igrača - “govor tijela”. Balet dijelimo na klasični i moderni. Nažalost, ova vrsta umjetnosti je nedovoljno zastupljena u vaspitno-odgojnim programima osnovnih škola. Stoga smo smatrali da će projekat, koji je organizovala JU Centar za kulturu „Sarajevo“, imati izuzetno pozitivan odaziv kod učenika osnovnih škola i nastavnika. S obzirom na to da djeca nisu dovoljno upoznata sa ovom umjetnošću, naša namjera bila je da se što više učenika osnovnih škola vizualno upozna sa ovom umjetnošću. To smo postigli odgojnim i obrazovnim zadacima projekta. Škola baleta je projekat za koji možemo reći da je jedinstven u našem gradu...

Pod umjetničkim rukovodstvom Brižite Karabašić, više od stotinu mališana pohađa Školu baleta.