Menu

Škola gitare

Škola gitare

Škola gitare Centra za kulturu, već godinama jedan je od najuspješnijih projekata. Sviranje na gitari uvijek je tražilo mnogo odricanja i strpljenja, a sama muzika, sigurni smo, djeci je mnogo pomogla i pomaže u savladavanju muzičkih kao i redovnih obaveza. Pored duhovne nadgradnje, pravilno držanje i sviranje gitare omogućuje djeci i pravilan fizički razvoj. Sviranje gitare ima više prednosti jer je, laka za nošenje, nije osjetljiva, znanje sviranja na klasičnoj gitari možemo primijeniti i na ostale vrste gitara ...

Umjetnički voditelj projekta je uspješni mladi gitarista Adin Taletović, koji svoje znanje nesebično prenosi na djecu i mlade.