Menu

Termini Centra za kulturu

RASPORED UMJETNIČKIH RADIONICA CENTRA ZA KULTURU-JELIĆA BROJ 1.

Umjetničke radionice:

Dan:

Termini:

Škola baleta

Ponedjeljak
Utorak
Četvrtak
Petak

17.15 – 20.00

Škola glume

Subota

12.00 – 14.00

Škola gitare

Ponedjeljak
Četvrtak

18.30 – 21.00

Likovna škola

Utorak
Četvrtak

18.30 – 20.00

Pilates

Srijeda

19.00 – 21.00

Aerobik

Utorak
Četvrtak

20.15 – 21.30