Menu

ZBIRKA DJEČIJIH PJESAMA I PRIČA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OPĆINE CENTAR

ZBIRKA  DJEČIJIH  PJESAMA I PRIČA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OPĆINE CENTAR

Na svijetu se govori od 5 000 do 7 000 jezika. Nema usuglašenog mišljenja stručnjaka o tačnom broju jezika, jer danas još nema egzaktne definicije šta razlikuje dva jezika, naime ponekad su dijalekti jednog jezika sličniji nekom drugom jeziku nego dijalektima svog nativnog jezika. Jezik je jedan od temelja opstojnosti svakog naroda. Veoma važno jezički obrazovati djecu i stalno ih poticati na pisanje, u ovoj eri kompjuterskih igrica i okupiranosti djece tehničkim uređajima. Ova knjiga zamišljena je da bude zbirka poezije i priča, učenika osnovnih škola sa područja Općine Centar. Projekat će se realizovao u saradnji sa nastavnicima, koji bi prikupili građu(pjesme i priče), a žiri sastavljen od eminentnih dječijih pisaca napravio izbor i selekciju najuspješnijih dječijih književnih ostvarenja. Poticanje čitanja je vještina koja se razvija od djetinjstva, čitanjem se obogaćujemo i formiramo svoje stavove i mišljenja. Dobra literatura služi za odgoj, otvara neke nove horizonte i svjetove, otvara prostor za maštu i kreativnost, daje širinu i obogaćuje onu unutarnju dimenziju čovjeka. Pisanje je opet potreba da se nešto iskaže, zabilježi, potreba čovjeka da u tim napisanim redcima zauvijek ostavi nešto što je bilo i postojalo u našim životima, i čega možda više neće biti. Poticanje pisanja od najranijih dana veoma je važno i zbog traganja i otkrivanja autorske individualnosti. Da li će ova zbirka biti bibliografska jedinica ili spomenar, kao i uvijek, pokazat će budućnost.