Menu

Naš tim

OPERATIVNO TEHNIČKI TIM CENTRA
JU Centar za kulturu Sarajevo
Centar za mlade-Gorica

Operativno tehnički tim
     direktor
Senad Bostandžić
           &
Amila Pandžić
Rešad Hadžibajrić
Vildana Zvizdić Halvadžija
Edin Drljević
Fahrudin Mušović
Senad Mehmedagić