Menu

Tehničke informacije


TEHNIČKE INFORMACIJE VELIKE SALE CENTRA ZA KULTURU-JELIĆA BROJ 1. (I SPRAT)

·         200 mjesta
·         Zadnja zavjesa 8mx6m (horizont) nalazi se na dubini 7 m od početka pozornice
·         Na pozornici, sa lijeve i desne strane, nalaze se  bočne zavjese
·         Visina pozornice 6m
·         Visina sale 5 m
·         Pozornica ne posjeduje cugove
·         Na pozornici, na dubini 7 m, nalazi se statični nosač rasvjete na visini

Ton
·         Stereo ozvučenje 2x1500 W
·         Audio reprodukcija sa svim nosačima zvuka
·         Mini-disc player 1 kom.
·         CD player 1 kom.
·         DVD player
·         Kasette-deck 1 kom.

Digitalna rasvjeta
·         Teatarski reflektori 15 KW snage od 300-1000 W

Video projektor sa pokretnim platnom(3X3 m)

Mobilni razglas HK (2x1800 W) za koncerte i projekte do 5000 posjetilaca na otvorenom prostoru sa mikrofonima (vokalnim, instrumentalnim i širokopojasnim uz monitoring)

Pokretna digitalna rasvjeta do 15 KW


TRI PROSTORIJE ( 60 m2) (II SPRAT)