Menu

Hajde svijete budi dijete

Hajde svijete budi dijete

Poštovani,
Umjetnost kao izraz životnog nagona i nagona ka lijepom, neodvojivo je svojstvo ljudske prirode i njene istorije od buđenja ljudske svijesti do danas. Prava umjetnost mora biti učitelj, vaspitač i borac za napredak čovječanstva. Ako je dijete stvaralac i ako ono voli stvarati, ako sve treba služiti tome da bi njegove stvaralačke sposobnosti došle do izražaja, onda je to jednostavno zato što je stvaralačka aktivnost biološka potreba čije je zadovoljavanje apsolutno potrebno za optimalan razvitak ljudskog bića u vrijeme rasta.


9.Dječiji festival “Hajde svijete budi dijete“ za cilj ima uvoditi dijete u pozorišnu umjetnost kao u odgovarajuće dječije stvaralaštvo i osposobljavati dijete da iz pozorišne aktivnosti ulazi i u sve ostale: u književnost i slikarstvo, u arhitekturu i vajarstvo, u muziku i ples, u film i televiziju...; duhovno obogatiti život djece i mladih i estetski ih obrazovati putem pozorišta za djecu i mlade; omogućiti uvid u produkciju pozorišta za djecu i mlade promovišući toleranciju, dijalog, mir, obrazovanje, ideje...; dati pedagošku dimenziju programu , zbog čega festival nema takmičarski karakter, gdje su svi unaprijed pobjednici igre, druženja, humanijeg odnosa prema drugovima, porodici, prirodi...na trenutak djeci pružiti radost igre, mašte, odlaska u neke bajkovite i ljepše prostore, njegujući spontanost i razvijajući stvaralačke i kreativne mogućnosti.
PROGRAM FESTIVALA “HAJDE SVIJETE BUDI DIJETE“
03.10.
Predstava”ČAROBNA FRULICA”-Dječije pozorište Pinokio-Tuzla
12.30 sati
04.10.
Predstava”USPAVANA ŠTRECILIJA”-Sedma osnovna škola-Blažuj
12.30 sati
05.10.
Predstava”VUNENO POZORIŠTANCE“-Udruženje Bajka
11.00 sati
06.10.
Predstava“ŠUMSKA BAJKA”-Dječije pozorište-Kruševac
12.30 sati
Predstava”SVIJET ČAROLIJE”-Party Time BH
18 sati
07.10.
Baletska predstava“VILA LUTAKA“-
18 sati
Organizator:JU Centar za kulturu“Sarajevo“
Pokrovitelj festivala:Općina Centar Sarajevo ;
Festival pomogli:Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općina Stari Grad

Kolegijalno!
Direktor
Senad Bostandžić,dipl.žur.