Menu

Kurs engleskog i njemačkog jezika

Kurs engleskog i njemačkog jezika

Općina Centar Sarajevo, JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo i Škola za strane jezike i informatiku Poliglot, tokom mjeseca oktobra i novembra organizovaće kurseve engleskog i njemačkog jezika. Zainteresovane mlade osobe od 15 do 30 godina sa područja općine Centar Sarajevo, od kojih će prednost dobiti osobe na  evidenciji nezaposlenih lica, mogu se prijaviti do 28.09.2017. godine,  u prostorijama Škole stranih jezika Poliglot, Obala Kulina Bana 24/I, svakim radnim danom od 9 do 16 sati.

           Zainteresovani kandidati biće on-line testirani, kako bi se odredio nivo znanja za navedene kurseve i odredila grupa koju će polaznik pohađati. Cilj projekta je podstaknuti mlade  da kroz učenje stranog jezika prošire svoje vidike, ali i da radom na sebi steknu korisno znanje i vještine, što je i jedan od prioriteta općinske Strategije prema mladima za period 2014-2020. godine.

 Kursevi će se zbog prelaska svih projekata Centra za mlade sa Gorice u nove prostore FIS-a, održavati u prostorijama Škole za strane  jezike i informatiku Poliglot.

Kursevi će se održavati dva puta sedmično, a polaznicima će po završetku modula, odnosno 36 časova, biti uručeni odgovarajući certifikati.