Menu

OSNOVE AUDIO I VIDEO MONTAŽE I PRODUKCIJE

OSNOVE AUDIO I VIDEO MONTAŽE I PRODUKCIJE

Činjenica je da su mladi sve više zainteresovani za novosti iz svijeta tehnike i da to pomno prate. Ciljevi i zadaci ovog projekta jesu upoznavanje mladih sa radom medijskog tehničara. Medijski tehničar djeluje na području audio-vizualne tehnologije i proizvodnje medijskih sadržaja. U radu upotrebljava savremenu  opremu i programske alate pomoću kojih oblikuje sliku i zvuk. Sudjeluje pri postavljanju rasvjete, snima i sudjeluje pri postavljanju rasvjete, snima i montira jednostavne audio-video sadržaje, reproducira audio-vizualne zapise, te ih priprema za objavu na različitim medijskim platformama. U svom radu sluša zvuk, gleda sliku i prati kretanja na sceni, upravlja uređejima za podešavanje signala, upravlja računarskom opremom, izvodi jednostavne montaže audiovizualnih sadržaja uživo, pomaže pri snimanju zvuka  te uspostavlja svjetlosne odnose pri jednostavnim audiovizualnim snimanjima. Montira, obrađuje, sudjeluje u produkciji i prilagođava medijske sadržaje za reprodukciju i arhiviranje. Projekat će se realizovati u februaru, martu, aprilu i maju, u prostorima Centra za mlade i  Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva.