Menu

Kurs računara

Kurs računara

Kurs računara namijenjen je mladima koji žele da steknu novo  i prošire postojeće znanje korištenja savremenih PC računara. Elektronska pošta zamjenjuje pisanu, elektronski mediji štampu. Kurs koji Centar obezbjeđuje, pandan je postojećim kursevima za usavršavanje uposlenika. Ovim projektom, mladima se pruža prilika savladavanja vještine rada u dinamičkom okruženju i spremnost na promjene koje uslijed globalizacije svjetskog tržišta rada neminovno dolaze i u našu zemlju. Mladima se mora obezbijediti konkurentnost na tržištu rada. Uz činjenicu da se na Internetu može naći gotovo sve što Vas zanima: razni historijski podaci, najnovije informacije iz svih oblasti, mnoštvo zabavnih sadržaja, cilj projekta je omogućiti korištenje interneta uz stručnu pomoć koordinatora. Cilj projekta je osposobiti što više mladih za korištenje čudesnog svijeta informacionih tehnologija. Osnovni kurs računara ima za cilj da osposobi mlade za rad na računaru tj. korištenje osnovnog programskog paketa MS Office - Word-a, Excel-a, PowerPoint-a i Interneta. Polaznici rade na operativnom sistemu Windows 7. Vježbe i predavanja se odnose na MS Office 2010 i nakon svakog završenog modula polaže se test kojim se valorizuje znanje stečeno do tada. Cilj naprednog kursa je mladima pružiti priliku da se upoznaju sa programima koji ih dodatno osposobljavaju za buduće poslove. Na kursu računarske grafike obrađuju se sljedeće oblasti: Corel Draw; Adobe Photoshop. Voditelji početnog i naprednog kursa računara su Danijela Jurić dipl.el.ing., Adis Mlinarić,dipl.el.ing. i Amra Arifović dipl.el.ing.