Menu

O centru

O centru

Centar za mlade Gorica, namijenjen mladima od 15 do 30 godina, osnovan je 2005. godine djeluje u okviru Javne ustanove Centar za kulturu "Sarajevo". Centar za mlade - Gorica aktivno učestvuje u naporima društvene zajednice za kvalitetnim osmišljavanjem slobodnog vremena mladih, u neposrednoj saradnji sa Općinom Centar, školama, kulturnim centrima, nevladinim organizacijama, studentskim asocijacijama, internacionalnim kulturnim organizacijama, udruženjima, medijima, javnim, kulturnim i naučnim radnicima, pružajući mogućnost kreativnog stvaralačkog rada. Kroz segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja preferira rad sa mladima, afirmišući njihovo stvaralaštvo. Stavljajući mladima na raspolaganje, prostor, tehničke mogućnosti i stručnu podršku, pod okriljem Centra djeluje više aktivnih projekata u oblastima muzike, likovnih umjetnosti, književnosti, glume, informatike , fotografije (Likovna škola, Škola gitare, Književni klub za mlade, Multimedijalni projekat, Škola pjevanja, Škola plesa, Škola klavira, Omladinski orkestar, Kursevi računara, Foto festival). Širok spektar aktivnosti, kao i organizovanje javnih manifestacija, pokazali su da Centar za mlade može biti značajan činilac u razvoju kulture i umjetnosti Općine Centar i grada Sarajeva, te pružiti mladima pozitivan podsticaj za izražavanje i razvijanje kulturnih umjetničkih sklonosti. Centar raspolaže sa četiri učionice opremljene muzičkim instrumentima, štafelajima, računarima i drugim pomagalima, kao i galerijski prostor. Financirajući aktivnosti Centra za mlade i sredstva potrebna za rad radionica, Općina Centar Sarajevo, omogućila je izvanredne uvjete za rad kao i besplatno članstvo u svim projektima, pružajući mladima mogućnosti umjetničkog djelovanja u složenom komunikacijskom procesu između umjetnika, umjetničkog djela i publike. Tokom rada. Centar za mlade svoje kapacitete otvorio je i prema kulturnim potrebama mladih, koji već imaju angažman na polju kulturnih aktivnosti (muzički sastavi, plesne grupe...), a nemaju adekvatan prostor potreban za realizaciju navedenih kulturnih sadržaja. Od vremena otvaranja Centra za mlade 2005.godine, moramo spomenuti i saradnju sa mladima iz Austrije, Francuske, Njemačke, Kirgistana, SAD-a, Počitelja, Mostara, Travnika, Zenice, Sarajeva kroz seminare, promocije, radionice, izložbe, druženja...). Osnivač Ustanove je Općina Centar Sarajevo.