Menu

Škola plesa

Škola plesa

Cilj realizacije Škole plesa je da mladima ponudimo mogućnost upoznavanja sa plesnim stilovima, te savladavanje plesnih pokreta sa težištem na modernom plesu. Ugodno druženje, održavanje kondicije i oblikovanje svih dijelova tijela kroz zumbu, show dance balet, opuštanje kroz slobodne pokrete i koreografiju uz pratnju muzike. Ples (od starosl. plesati odnosi se na oblik izraza putem tjelesnih pokreta koji mogu biti ritmički šablonizovani ili improvizovani obično su praćeni muzikom. Ples, kao društvena i kulturna pojava, može predstavljati vrstu umjetnosti, vid druženja (socijalizacije), duhovni vid zabave, ili njegova svrha može biti jednostavno estetska. Riječ ples se, također odnosi i na metode neverbalne komunikacije ljudi, na pokret neživih objekata i na određene muzičke forme i stilove. Plesni pokreti mogu biti bez neke posebne simbolike ili mogu imati gestovnu simboliku kao u mnogim azijskim plesovima. Ples može da izražava ideju, emociju ili dočarava događaj ili priču. Definicije toga šta čini ples zavise od socijalnih, kulturnih, estetskih, umjetničkih i moralnih načela i idu od funkcionalnog pokreta (kao u narodnim, folklornim igrama), do virtuoznih tehnika kao što je balet. Posmatrajući iz drugog ugla, ples se, također, može naći u brojnim formama u onim produktima masovne kulture koji su tradicionalno smatrani za "Iaku zabavu", kao što su: muzički teatri, filmovi i televizija. Jedan od glavnih problema pri analiziranju plesa iz sociološke perspektive je njegova neverbalna priroda. Dok umjetničko djelo može postojati nezavisno od samog umjetnika, ples i njegov izvođač se ne mogu razdvajati. Umjetnički voditelj projekta je plesni pedagog Beširević Emina.