Menu

Termini Centra za mlade

RASPORED PROJEKTA CENTRA ZA MLADE-GORICA

Umjetničke radionice:

Dan:

Termini:

Likovna radionica

Ponedjeljak
Četvrtak

18.30 – 21.30
18.30 – 21.30

Škola glume

Subota
Srijeda

12.00 – 17.00
18.00 – 21.00

Škola plesa

Ponedjeljak
Četvrtak

19.30 – 22.00
19.30 – 22.00

Škola gitare

Ponedjeljak
Četvrtak
Petak

18.30 – 21.30
18.30 – 21.30
18.30 – 21.30

Književni klub

Ponedjeljak
Četvrtak

19.00 – 22.00
19.00 – 22.00

Vokalna radionica

Utorak
Petak

17.30 – 20.30
17.30 – 20.30

Kurs računara - početni

Utorak
Četvrtak

18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Kurs računara – računarska grafika

Ponedjeljak
Srijeda

19.00 – 22.00
19.00 – 22.00