Kontakti

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

DIREKCIJA

Adresa: Jelića 1, 71000 Sarajevo, BiH
Telefoni: + 387 33 232 594, + 387 33 232 595
e-mail: info@centarkulture.ba
Pon. - Sub.: 08:00 - 22:00

EDUKATIVNI CENTAR FIS

Adresa: Mis Irbina 8, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: + 387 33 232 594

CENTAR ZA MLADE GORICA

Adresa: Avde Jabučice 52, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: + 387 33 232 594
Email: info@centarkulture.ba
Web: www.centarkulture.ba

Pitajte nas