Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarstvo

//Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarstvo
Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarstvo 2020-01-05T12:11:53+02:00

Project Description

Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja rukom uz pomoć pera, kista, tinte ili nekog drugog pribora za pisanje. U eri digitalnih medija putem kojih se komunicira i piše, povratak tradicionalnom načinu pisanja pisma može biti interesantan za učesnike jer kaligrafija daje jedinstven sadržaj svakoj individualnoj slovnoj formi.

Kaligrafija potiče iz Kine i sadrži sve funkcionalne i ručne zapise kao i prefinjene umetničke komade, zbog čega se razlikuje od tipografije i neklasičnih ručnih pisanja. Savremena kaligrafija nastavlja da se koristi za izradu grafičkog i logo dizajna, čestitki, pozivnica i drugih dokumenata.

Ebru ili slikanje na vodi,  zajedno sa kaligrafijom je najdominantniji vid umjetnosti u islamskoj umjetnosti. Ebru je monotipna tehnika u kojoj se boja nanosi na posebno pripremljenu površinu vode i zatim prenosi na papir tako da nastaju šare slične šarama mermera i drugih vrsta kamena.

Sama tehnika ukrašavanja papira čini ebru jedinstvenom umjetnošću. Naime, koriste se isključivo prirodne zemljane boje, četkice od konjske dlake sa drškama od stabla ruže, i prirodni preparati za zgušnjavanje vode. Željeni dezen i oblik se dobijaju tako što se na vodu, zgusnutu određenim supstancama, nakapa željena boja, koja se nakon toga uz vašu maštu i pomoć specijalnih šila oblikuje u najrazličitije forme. Kada je voda oslikana, na nju ćete pažljivo postaviti papir, i slika je gotova!

Jedna od najbitnijih karakteristika ove umjetnosti je to što njome može svako da se bavi. Naravno, od talenta i kreativnosti zavisi koliko će radovi biti interesantni. Bogatstvo ukrasa odražava vrednovanje pisane riječi, a primjena zlata u dekoraciji cijenu koja se pridavala rukopisnoj knjizi u pojedinim razdobljima.

Cilj radionice je podsticanje slobode kreativnog razmišljanja, koje može biti dočarano lijepim rukopisom. U vremenu aktivne digitalizacije, mladima se pruža prilika da probaju uz pomoć pera kaligrafski ispišu kraći tekst, koji će uz pomoć predavača na radionici osmisliti ili odabrati.

Također, cilj je i probuditi interesovanje mladih za ovaj vid umjetnosti (skoro zaboravljenu tradicionalnu islamsku umjetnost). Kroz historiju umjetnosti, polaznici imaju mogućnost da se bolje upoznaju sa ovim tehnikama, različitim stilovima pisanja, različitim kulturama (islamska, kineska, japanska, gotička…).

Također želimo ulazati na značaj pismenosti i da prikažemo jezik u njegovoj najljepšoj formi. Kaligrafija je upravo jedna od onih radionica koja zahtijeva strpljenje i mnogo volje, ali ostvaruje i prekrasne rezultate. Od same pripreme, preparacije papira, bojenja, prenošenja željenog teksta, popunjavanja (početnički stepen), do ukrašavanja završenog rada – kombinacija ebru i kaligrafije ili kaligrafija I iluminacija.  Stečeno znanje se kasnije može primijeniti i u drugim vidovima umjetnosti. Dokazano je da je ebru jedna vrsta psihoterapije i efekti ove radionice su podsticanje pozitivnog raspoloženja i kreativnosti.

Projektom su obuhvaćeni učenici starijih razreda osnovnih škola, srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

Projekt je besplatnog karaktera i dostupan je svima bez predhodnog znanja.

Projekat će se realizirati u periodu od šest mjeseci: od februara do novembra 2019., godine, podjeljeno u dva ciklusa (februar-april i septembar-novembar).

PREDAVAČ

Mr. Meliha Trako rođena je u Foči 1986. godine. Diplomirala je u klasi prof. Radoslava Tadića na Nastavničkom odsjeku. Magistarsku tezu je odbranila 2014. godine na Odsjeku slikarstvo sa tezom “Tijelo u pokretu”. Tokom studija upisuje kaligrafiju i ebru slikarstvo kod prof. Ćazima Hadžimejlića. Zajedno sa prijateljicama sa akademije, osniva likovnu grupu “ Četiri mušketira”i do sada su imale pet uspješnih grupnih izložbi u Bosni I Hercegovini. Drugu godinu zaredom podučava omladinu islamskoj umjetnosti: kaligrafiji, iluminaciji i ebru slikarstvu. Član je ULUBiH od 2017. Učestvovala je na mnogim grupnim I samostalnim izložbama širom Europe. Njeni radovi se mogu naći u privatnim kolekcijama u Njemačkoj, Americi, Italiji, Austriji, Francuskoj, Engleskoj, Turskoj i Norveškoj.

Popunite online elektronsku prijavu

Budi i ti dio našeg centra!

X