Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarstvo

//Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarstvo
Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarstvo 2019-08-18T09:54:34+02:00

Project Description

Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja rukom uz pomoć pera, kista, tinte ili nekog drugog pribora za pisanje. U eri digitalnih medija putem kojih se komunicira i piše, povratak tradicionalnom načinu pisanja pisma može biti interesantan za učesnike jer kaligrafija daje jedinstven sadržaj svakoj individualnoj slovnoj formi.

Kaligrafija potiče iz Kine i sadrži sve funkcionalne i ručne zapise kao i prefinjene umetničke komade, zbog čega se razlikuje od tipografije i neklasičnih ručnih pisanja.Savremena kaligrafija nastavlja da se koristi za izradu grafičkog i logo dizajna, čestitki, pozivnica i drugih dokumenata.

Ebru ili slikanje na vodi  zajedno sa kaligrafijom je najdominantniji vid umjetnosti u islamskoj umjetnosti. Ebru je monotipna tehnika u kojoj se boja nanosi na posebno pripremljenu površinu vode i zatim prenosi na papir tako da nastaju šare slične šarama mermera i drugih vrsta kamena.

Sama tehnika ukrašavanja papira čini ebru jedinstvenom umjetnošću. Naime, koriste se isključivo prirodne zemljane boje, četkice od konjske dlake sa drškama od stabla ruže, i prirodni preparati za zgušnjavanje vode. Željeni dezen i oblik se dobijaju tako što se na vodu, zgusnutu određenim supstancama nakapa željena boja, koja se nakon toga, uz vašu maštu, i pomoć specijalnih šila oblikuje u najrazličitije forme. Kada je voda oslikana, na nju ćete pažljivo postaviti papir, i slika je gotova!

Jedna od najbitnijih karakteristika ove umjetnosti je to što njom može svako da se bavi. Naravno, od talenta i kreativnosti zavisi koliko će radovi biti interesantni i različitih iluminacija, oprema i ukras rukopisa i knjige, minijaturama, inicijalima i ornamentima bordure. Bogatstvo ukrasa odražava vrednovanje pisane riječi, a primjena zlata u dekoraciji cijenu koja se pridavala rukopisnoj knjizi u pojedinim razdobljima.

Cilj radionice je podsticanje slobode kreativnog razmišljanja, koje može biti dočarano lijepim rukopisom. U vremenu aktivne digitalizacije, mladima se pruža prilika da probaju uz pomoć pera kaligrafski ispišu kraći tekst, koji će uz pomoć predavača na radionici osmisliti ili odabrati.

Također cilj je i probuditi interesovanje mladih za ovaj vid umjetnosti ( Skoro zaboravljenu tradicionalnu islamsku umjetnost). Kroz historiju umjetnosti imaju mogucnost da se bolje upoznaju sa ovim tehnikama, različitim stilovima pisanja, različitim kulturama ( islamska, kineska, japanska, gotička…)Također želimo da ukažemo na značaj pismenosti i da prikažemo jezik u njegovoj najlepšoj formi. Kaligrafija je upravo jedna od onih radionica koja zahtijeva strpljenje i mnogo volje, ali ostvaruje i prekrasne rezultate. Od same pripreme, preparacije papira,bojenja, prenošenja željenog teksta, popunjavanja ( početnički stepen) , do ukrašavanja završenog rada – kombinacija ebru I kaligrafije ili kaligrafija I iluminacija. – ovo znanje kasnije mogu primjeniti I u drugim vidovima umjetnosti. Dokazano je da je ebru jedna vrsta psiho terapije i efekti ove radionice su u podsticanju pozitivnog raspoloženja i podsticaj na kreativnost.

VRSTE AKTIVNOSTI

-Promocija projekta u osnovnim, srednjim školama i    fakultetima

-Izložba završnih radova učesnika

-Medijska promocija projekta

-Katalog, afišeri

-Izložba ne bi bila samo predstavljena u Sarajevu

METODE RADA I OČEKIVANI REZULTATI

Radionica će se realizovati individualno i grupno, što znači da će se sa svakim polaznikom raditi pojedinačno, te njegove individualne sposobnosti usmjeriti na usavršavanju umjetničkih sposobnosti. Učesnicima treba probuditi maštu, kreativnost a i ljubav prema umjetnosti .Svaki  rad koji polaznici urade su originalni i ne mogu  se kopirati.U radu je potrebna koncentracija i strpljivost koje su jako važne u razvoju djece.Očekivani rezultati rada radionice je upoznavanje polaznika sa historijom kaligrafije,ebru stilovima i luminacijom kao i pripremom materijala za rad .Čitav projekat bi se završio zajedničkom izložbom u Centru kulture i mladih Sarajevo.

Projektom su obuhvaćeni učenici starijih razreda osnovnih škola, srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

Projekt je besplatnog karaktera i dostupan je svima bez predhodnog znanja.

Projekat će se realizirati u tokom šest : od februara do novembra 2019 godine, podjeljeno u dva ciklusa (februar-april i septembar-novembar). Završna izložba radova polaznika radionice će biti po završetku ciklusa tokom 2019. godine.

PREDAVAČ

Mr. Meliha Trako rođena je u Foči 1986. Diplomirala je u klasi prof. Radoslava Tadića na nastavničkom odsjeku. Magistarsku tezu je odbranila 2014 godine na odsjeku  slikarstvo sa tezom “Tijelo u pokretu”. Tokom studija upisuje kaligrafiju I ebru slikarstvo kod prof. Ćazima Hadžimejlića. Zajedno sa prijateljicama sa akademije, osniva likovnu grupu “ Četiri mušketira”. I do sad su imale pet uspješnih grupnih izložbi u Bosni I Hercegovini. Drugu godinu zaredom podučava omladinu islamskoj umjetnošću : kaligrafiji, iluminaciji i ebru slikarstvu. Član je ULUBiH od 2017. Učestvovala je na mnogim grupnim I samostalnim izložbama širom Evrope. Njeni radovi se mogu naći u privatnim kolekcijama u Njemačkoj, Americi, Italiji, Austriji, Francuskoj, Engleskoj, Turskoj i Norveškoj.