Konverzacijski kurs engleskog jezika

//Konverzacijski kurs engleskog jezika
Konverzacijski kurs engleskog jezika 2019-01-15T10:12:33+02:00

Project Description

Općenito o kursu

Značaj engleskog jezika je uveliko poznat. Svjesni smo da se gotovo pri svakom zaposlenju traži poznavanje engleskog jezika. Također učenici osnovnih i srednjih škola imaju eksterene mature, interne i eksterne evaluacije u školama. Studenti imaju međunarodne projekte ili upisuju strane fakultete, učestvuju u ERASMUS PLUS programu. Razvoj turizma i sve veći broj stranih turista u gradu Sarajevu. Zatim, proces u kojem se BiH kreće prema evropskim integracijama, a u kojem se moraju osposobiti mladi da spremno dočekaju prijem u EU i povežu se sa vršnjacima iz Evrope i svijeta.  

Ciljevi i ishodi Kursa konverzacijskog engleskog jezika se temelje na: stjecanju znanja o engleskom jeziku (vokabular, gramatika, izgovor i pravopis, stilovi govornog i pisanoga engleskog jezika), vještina slušanja i razumijevanja, vještina govorenja, vještina čitanja, razumijevanja i pisanja tekstova. 

Polaznici kursa imaju priliku istovremeno razvijati vještine pričanja, pisanja, slušanja, razumjevanja i čitanja. Gramatika i vokabular su integrisani u sadržaj lekcije i usvajaju se spontano. Postepeno se pojačavaju konverzacijske metode i vještine. Gledaju se filmovi (kratki video sadržaji) ili čitaju tekstovi. Razgovara se o njima i rade istraživački zadaci koji potiču interesovanje i učenje engleskog jezika. 

Sadržaj kursa

Ciljevi i ishodi Kursa konverzacijskog engleskog jezika se temelje na: stjecanju znanja o engleskom jeziku (vokabular, gramatika, izgovor i pravopis, stilovi govornog i pisanoga engleskog jezika), vještina slušanja i razumijevanja, vještina govorenja, vještina čitanja, razumijevanja i pisanja tekstova. 

Polaznici kursa imaju priliku istovremeno razvijati vještine pričanja, pisanja, slušanja, razumjevanja i čitanja. Gramatika i vokabular su integrisani u sadržaj lekcije i usvajaju se spontano. Postepeno se pojačavaju konverzacijske metode i vještine. Gledaju se filmovi (kratki video sadržaji) ili čitaju tekstovi. Razgovara se o njima i rade istraživački zadaci koji potiču interesovanje i učenje engleskog jezika. 

Uzrast polaznika

Mladi od 13 do 30 godina sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo

POTREBNO PREDZNANJE

mladi od 13 do 30 godina sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo bez ikakvog predznanja.

TERMINI ODRŽAVANJA

Projekat je planiran 6 mjeseci i podijeljen je u dva ciklusa (februar-april i septembar-novembar), dva puta sedmično po dva školska časa.

PREDAVAČ

Profesorica Senida Čeljo je rođena 8.9. 1970. godine u Sarajevu. Radi kao profesor engleskog jezika u Srednjoj ekonomskoj školi. Svoje radno iskustvo je stjecala u osnovnim i srednjim školama i školama stranih jezika, radeći sa djecom predškolskog uzrasta kao i sa učenicima osnovne, srednje škole, te studentima i odraslim osobama. Autor knjige i priručnika za učenje poslovnog jezika „ Business Success “. Osim pedagoškog i stučnog znanja posjeduje brojne  stručne certifikate među kojima su: Certifikat za predavača i ispitivača TOEFLiBT Test-a (Test of English as a Foreign Language) koji je potreban za upis na mnoge inostrane fakultete ili zapošljavanje,  kao i certifikat za obuku poslovnog engleskog jezika.