Kurs računarske grafike

//Kurs računarske grafike
Kurs računarske grafike 2020-04-02T13:16:49+02:00

Project Description

Napredni kurs računara odnosno računarske grafike ima prvenstveni cilj da polaznike uputi u osnove tehnika i alata koji se koriste u računarskoj grafici te da polaznici nakon završenog kursa znaju koristiti naučene tehnike i aplikacije u praktične svrhe.

Pored namjere da se mladim ljudima i polaznicima na što bolji i efikasniji način prenese znanje iz ovog područja, kurs omogućava kandidatima da otkriju svoje afinitete prema određenim segmentima u ovoj oblasti koje do tada možda uopće nisu ni poznavali.

Pored osnova računarske odnosno vektorske grafike, polaznici u drugom dijelu kursa rade sa osnovnim tehnikama za obradu fotografije. I u ovom dijelu se preferira pristup korištenjem praktičnih primjera tako da polaznici u vrlo kratkom roku pokazuju prve rezultate što svakako bude dodatni motiv za nastavak izučavanja ove oblasti. U konačnici, nakon završenog kursa, polaznici koji zadovolje finalni test, samostalno mogu da naprave logo, vizit kartu, poster, bilbord, brošuru ili manji katalog odnosno da pripreme i obrade sve fotografije koje će koristiti u izradi prethodno opisanih materijala.

Nastavni plan je podijeljen u dva odvojena dijela koji zajedno čine jednu kompletnu cjelinu kada je kurs računarske grafika u pitanju. Prvi dio obuhvata vektorsku grafiku i osnove računarskog crtanja te rad sa objektima, konturama i tekstom. Koristimo Adobe Illustrator koji je trenutno najpoznatiji i najpopularniji program za grafički dizajn. U njemu se može uraditi sve od vizit kartice, letaka, raznih promotivnih materijala pa do bilborda. Drugi dio kursa obuhvata obradu fotografije uz odlične praktične primjere. Koristimo Adobe Photoshop, program koji je u oblasti obrade fotografije najbolji i jednostavno nema konkurenciju. Sadržaj nastavnog plana je vektorska grafika – Adobe Illustrator i obrada fotografije – Adobe Photoshop. Pregled sadržaja prethodno navedenog plana je u nastavku:

Vektorska grafika – Adobe Illustrator

Lekcija 1: Uvod Adobe Illustrator

 • Vektorski objekti i bitmape
 • Radno okruženje
 • Otvaranje novog dokumenta

Lekcija 2: Crtanje

 • Osnovne geometrijske figure (linija, pravougaonik, elipsa, mnogougao, zvjezda, spirala…)
 • Manipulacija objektima
 • Pen alat

Lekcija 3: Slojevi (Layers)

 • Rad sa slojevima
 • Maske

Lekcija 4: Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata
 • Kombinovanje objekata (unija, oduzimanje, presjek)
 • Poravnanje objekata (pomoćne linije i Align panel)

Lekcija 5: Konturna linija (Stroke)

 • Osnovni parametri
 • Četkice

Lekcija 6: Rad sa bojama

 • Kolorni modovi: RGB, CMYK
 • Ostali kolorni modeli
 • Pantone, RAL, NCS i drugi sistemi za precizno zadavanje boja
 • Kalibracija monitora

Lekcija 7: Ispuna objekta (Fill)

 • Bojenje unutrašnjosti objekta bojom
 • Gradijenti i Pattern-i
 • Mesh alat
 • Pipeta i kantica

Lekcija 8: Tekst

 • Osnove rada sa tekstom
 • Običan tekst, tekst u konturi i na putanji
 • Character, Paragraph, Glyph i Open Type paneli
 • Tekst u više kolona
 • „Curenje“ teksta oko slike

Lekcija 9: Osnove rada sa bitmapama

 • Ubacivanje slika u Illustrator
 • Linkovanje
 • Efekti na bitmapama

Lekcija 10: Dopunski alati

 • Simboli
 • Grafikoni

Lekcija 11: Efekti

 • Blend alat
 • Effects meni (Ilustratorovi i Photoshopovi efekti)

Lekcija 12: Štampanje i priprema za štampu

 • Kontrola slika, teksta i boja
 • Priprema za štampu: formati, obrezi i propusti
 • Priprema su formatima: AI i PDF

Obrada fotografije – Adobe Photoshop

Lekcija 1: Uvod u Photoshop

 • čemu služi Photoshop i u kojim situacijama ga je dobro koristiti a u kojim situacijama nije
 • razlika između vektora i bitmapa
 •  upoznavanje sa radnim okruženjem i rad sa najpopularnijim vrstama datoteka

Lekcija 2: Boje

 • vrste boja i bojenja u Photoshop-u
 • različiti načini izbora boje kao i precizno određivanje boje na zahtjev klijenta
 • RGB, CMYK, Pantone i drugi načini zadavanja boje
 • rad sa gradijentima

Lekcija 3: Osnove obrade fotografija

 • Osvjetljivanje i potamnjivanje fotografija
 • Korekcija kontrasta
 • Korekcija boja na slici
 • Efekti (sepia, retro fotografija, crno/bela fotografija)
 • Korekcija kontra svjetla

Lekcija 4: Parcijalna obrada fotografija uz pomoć selekcija

 • osnovni načini selekcije
 • najpopularniji alati za pravljenje selekcija
 • modifikovanje selekcije

Lekcija 5: Osnovne tehnike slikanja i bojenja

 • osnovne četkice i osnovni parametri za podešavanje četkica
 • miješanje boja
 • Gumice, History četkica i History panel

Lekcija 6: Retuširanje fotografija

 • uklanjanje ožiljaka, mladeža i sl.
 • uklanjanje oštećenja i nepoželjnih objekata sa slike
 • osvjetljivanje zuba i očiju, korekcija šminke
 • „Savršeni ten“ i naglašavanje detalja
 • kako da promijenite figuru i lice da izgledate ljepše na fotografijama

Lekcija 7: Tekst

 • različiti načini ispisivanja teksta
 • osnovni parametri kojima se mijenja izgled teksta

Lekcija 8: Rad sa objektima

 • osnove crtanja vektorskih objekata
 • osnovne manipulacije objektima

Lekcija 9: Sve o selekcijama i maskama

 • ukratko o osnovnim alatima za selekciju
 • Quick mask tool
 • Selekcija tekstualnim alatima
 • alati za retuširanje i selekciju (dodge, burn, blur, sharpen, četkica…)
 • Maskiranje
 • selekcija kose i sl.
 • kad selekcije nisu potrebne

Lekcija 10: Filteri

 • Osnovni filteri za poboljšanje kvaliteta fotografija

Lekcija 11: Tehnika double exposure

Lekcija 12: Štampanje

MATERIJALI ZA KURS

Svi materijali kao i potrebna sredstva za rad će biti osigurani od strane Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“.

Učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

Kako bi kandidati mogli nesmetano da pohađaju ovaj kurs, neophodno je osnovno poznavanje rada na računaru.

U pitanju je intenzivni kurs u sklopu kojeg se svaka od dvije oblasti obrađuje po 1,5 mjeseci. Dakle ukupno trajanje kursa je 3 mjeseca a održava se dva puta sedmično u trajanju od po 3 sata. Nakon završetka svih predviđenih oblasti, polaznici polažu finalni test koji ima maksimalan broj od 100 bodova. Za uspješno polaganje testa a samim tim i završavanje kursa potrebno je da polaznici imaju više od 60 bodova.

Termini kursa su ponedjeljak i srijeda od 18.00 do 21.00 sat, a namijenjen je učenicima srednjih škola i studentima sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

PREDAVAČ

Adis Mlinarić je dugogodišnji predavač u našem centru. Rođen je 21.07.1982. godine. Srednju školu završava u Bugojnu i upisuje Elektrotehnički fakultet u Sararajevu kojeg završava u roku. Asistent je na nekoliko predmeta na fakultuetu za Saobraćaj i komunikacije u Sarajevu na odsijeku za Kompjuterske i informacione tehnologije i to na trećoj godini dodiplomskog studija i prvoj godini postdiplomskog studija.

X