Kurs računarskih osnova

//Kurs računarskih osnova
Kurs računarskih osnova 2019-08-25T23:11:38+02:00

Project Description

Informatička pismenost važna je prvenstveno u poslovnom životu ali sve češće i u privatnom svakodnevnom životu. Poznavanje osnovnih informatičkih pojmova ali i uredskih aplikacija je danas postala neizbježna potreba. U skladu sa tim za sve vas koji želite da postanete informatički pismeni ili da samo osvježite ili potvrdite vaše znanje, pripremili smo jedan kurs koji će vam to osigurati. Šta razlikuje ovaj kurs od velikog broja ostalih kurseva ovog ili sličnog tipa? To je individualan pristup svakom kandidatu što nam dozvoljava da u rekordnom roku prenesemo znanje svakom kandidatu. Naime, kurs se drži isključivo sa jednim ili u dogovoru sa polaznicima maksimalno dva kandidata istovremeno. Traje 10 školskih sati koji se održavaju u skladu sa obavezama naših polaznika. U tom periodu kandidati će savladati sljedeće oblasti:

 • Osnovni pojmovi u oblasti računarskih tehnologija;
 • Osnove operativnog sistema Microsoft Windows;
 • Program za uređenje teksta Microsoft Word;
 • Program za rad sa tabelama Microsoft Excel;
 • Program za oblikovanje prezentacija Microsoft Powerpoint;
 • Internet, osnovni koncepti i alati
  • Korištenje browsera (Internet explorer, Google Chrome, Firefox)
  • Korištenje pretraživača (Google)
  • Kreiranje i upotreba e-maila (Gmail)
  • Korištenje društvenih mreža Facebook i instagram

Nakon završenog kursa polažete test na osnovu kojeg dobijate diplomu odnosno certifikat koji potvrđuje Vaš osnovno znanje iz prethodno navedenih oblasti. Ukoliko želite pristupiti samo testiranju na osnovu kojeg bi stekli diplomu ili certifikat koji potvrđuje Vaše znanje iz ovih oblasti, i to smo također osigurali i u dogovoru sa predavačem vrši se provjera i certificiranje u Vama prilagođenim terminima.

Cijena ovog kursa je 150 KM i obuhvata personaliziranu obuku u trajanju od 10 sati i štampani certifikat odnosno diplomu.

Kurs obuhvata sljedeće oblasti:

 • Osnovni pojmovi u oblasti računarskih tehnologija;
 • Osnove operativnog sistema Microsoft Windows;
 • Program za uređenje teksta Microsoft Word;
 • Program za rad sa tabelama Microsoft Excel;
 • Program za oblikovanje prezentacija Microsoft Powerpoint;
 • Internet, osnovni koncepti i alati
  • Web pretraživači
  • E-mail klijenti
  • Društvene mreže

Nakon završenog kursa, kandidati koji budu zadovoljili će biti potpuno osposobljeni da samostalno primjene prethodno navedene aplikacije te da se njima koriste bez ikakvih poteškoća. Pored toga, kandidati će steći i upoznati se sa sastavnim dijelovima računara i računarske opreme.

Ovaj kurs je namijenjen polaznicima od 15 do 60 godina.

Za pohađanje ovog kursa nije potrebno predznanje.

Kurs traje 10 sati i održava se u terminima koji odgovaraju kandidatima.

PREDAVAČ

Adis Mlinarić je dugogodišnji predavač u našem centru. Rođen je 21.07.1982. godine. Srednju školu završava u Bugojnu i upisuje Elektrotehnički fakultet u Sararajevu kojeg završava u roku. Asistent je na nekoliko predmeta na fakultuetu za Saobraćaj i komunikacije u Sarajevu na odsijeku za Kompjuterske i informacione tehnologije i to na trećoj godini dodiplomskog studija i prvoj godini postdiplomskog studija.

Popunite online elektronsku prijavu

Budi i ti dio našeg centra!

X