Mozgaonica

//Mozgaonica
Mozgaonica 2020-06-16T22:58:20+02:00

Project Description

Mozgaonica – pametna radionica potiče razvijanje vještina rješavanja problema, donošenja odluka, kritičkog razmišljanja i timskog rada uz pomoć drvenih edukativnih igračaka, metodom PDT (Play, Discuss, Transfer), koja djecu podstiče da kreativno razmišljaju, logički zaključuju, vježbaju koncentraciju, pažnju te razvijaju saradničke odnose i timski rad.Na taj način, stečena znanja i vje štine pomažu djeci u savladavanju školskog gradiva i životnih izazova koji su pred njima.

Također, pametnim igrama koje privlače djecu, odvlačimo ih od prekomjernog konzumiranja multimedijskih sadržaja.

Cijena ove radionice je 50 KM.

*Za mlađi uzrast (4-7 godina starosti) predviđene su  Tangram radionice u trajanju od 2 sata jednom sedmično i bazirane su na elementima opismenjavanja i upoznavanja početnih matematskih pojmova.

*Za stariji uzrast (8-12 godina starosti) pripremili smo program Mape uma u trajanju od dva sata jednom sedmično i bazirane su na elementima učinkovitijeg učenja, trajnosti znanja, propitivanja sadržaja, eksperimentisanja te razvoja prezentacijskih vještina.

Djeca će imati priliku stimulirati svoj mozak i održavati ga u “kondiciji” kroz igru i zabavu, a stručno osoblje će im pružati podršku i pomoć u rješavanju zadataka, igara i primjene naučenog u svakodnevnom životu.

Radionice su namijenjene djeci uzrasta od 4 do 12 godina

Predznanje nije neophodno za pohađanje radionice.

Polaznici radionica će biti raspoređeni u grupe.

Radionice za mlađi uzrast (4-7 godina) će se održavati utorkom od 18 do 20 sati i subotom od 10-12 sati, na našoj adresi Jelića 1.

Radionice za stariji uzrast (8-12 godina) će se održavati četvrtkom od 19-21 sati i subotom od 12-14 sati, na našoj adresi Jelića 1.

VODITELJI RADIONICE

Amira Zubčević, profesor pedagogije, nastavnik predškolskog odgoja i certificirana edukatorica za program ”Think and solve”, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom. Kao majka četvoro djece, bila je u potrazi za sadržajima koji bi zadovoljili potrebe djece za adekvatnijim i aktraktivnijim materijalom za usvajanje nastavnog sadržaja. U Bosni i Hercegovini je pokrenula jedinstveni program za učenje kroz igru i zabavu pod nazivom Mozgaonica.

Alma Zaimović, asistent programa uspješno realizuje radionice sa djecom različitog uzrasta, sa posebnim akcentom na zagonetke, pitalice i ”icebreak activities”.

Popunite online elektronsku prijavu

Budi i ti dio našeg centra!

X