Multimedijalni projekat – radionica scenskih umjetnosti

//Multimedijalni projekat – radionica scenskih umjetnosti
Multimedijalni projekat – radionica scenskih umjetnosti 2018-11-08T21:51:23+02:00

Project Description

Općenito o kursu

Radionica scenskih umjetnosti (gluma, tv, radio, video, film) u trajanju od devet mjeseci.

Želja i cilj rada na ovom projektu jeste poticanje i razvijanje individualnih sklonosti i talenta svakog pojedinca, profesionalna pomoć i usmjeravanje mladih. Rad je individualan, sa posebnim pristupom svakom polazniku. Kroz rad, debatu i radionice, mladi se angažiraju na području scenskih umjetnosti, kao i ostalih aktuelnih tema iz oblasti kulture i medija.

Multimedijalni projekat se zasniva na teorijskoj i praktičnoj nastavi. Praktična nastava se dijeli na praktični dio nastave u Centru te dijela praktične nastave na terenu. Pod terenom podrazumjevamo posjete profesionalnim pozorištima, akademijama ( probama, predstavama, učešće u predstavama, snimanjima van Centra te javni nastupi).

Teorijska nastava podrazumjeva predavanja o pojmovima glume, teatra i filma. Analizom dramskih tekstova, filmova te poezije i proze. Praktična nastava u centru podrazumjeva rad na sceni, vježbe koncentracije, dikcije, glasa, pokreta, plesa, improvizacije te probe za dati dramski tekst kao i javne nastupe.

 

Sadržaj kursa

Multimedijalni projekat se zasniva na teorijskoj i praktičnoj nastavi. Praktična nastava se dijeli na praktični dio nastave u Centru te dijela praktične nastave na terenu. Pod terenom podrazumjevamo posjete profesionalnim pozorištima, akademijama ( probama, predstavama, učešće u predstavama, snimanjima van Centra te javni nastupi).

Teorijska nastava podrazumjeva predavanja o pojmovima glume, teatra i filma. Analizom dramskih tekstova, filmova te poezije i proze.

Praktična nastava u centru podrazumjeva rad na sceni, vježbe koncentracije, dikcije, glasa, pokreta, plesa, improvizacije te probe za dati dramski tekst kao i javne nastupe.

Na samom početku, polaznici se susreću sa osnovnim zakonitostima scene. Pozicijama i nivoima u prostoru. Pravilnom , neutralnom stavu i kretanju. Osvještavanju glasovnog i govornog aparata. Osvještavanju – buđenju čula na sceni, a sve to da bi se moglo procijeniti koji pristup je odgovarajući i gdje je potrebno najviše intervenisati u pristupu svakom pojedincu. Svaki polaznik dobije individualni pristup i samim tim u toku jednog časa svaki pojedinac bude i izvođač i gledalac, nakon svakog pojedinog nastupa se komentira dati nastup te se time postiže i razvija moć analize. Radna i pozitivna atmosfera čine da se svi polaznici  brzo uklope i  savladaju strahove javnog nastupa i razviju potrebu i želju za istim.

Uzrast polaznika

Multimedijalni projekat-radionica scenskih umjetnosti je besplatnog karaktera za srednjoškolce sa prebivalištem na  području Općine Centar Sarajevo.

POTREBNO PREDZNANJE

Multimedijalni projekat-radionica scenskih umjetnosti je besplatnog karaktera za srednjoškolce sa prebivalištem na  području Općine Centar Sarajevo bez ikakvog predhodnog predznanja.

TERMINI ODRŽAVANJA

Projekat traje devet mjeseci januar-juni, ljetna pauza juli, avgust i nastavak rada septembar–novembar, decembar je rezerviran za javne nastupe i prezentaciju rada.

Ponedjeljak i četvrtak od 20 do 22 sata.

PREDAVAČ

Rođen 06.10.1981. godine u Raogatici. U Sarajevu završava osnovnu i srednju školu. 2007. diplomirao na odsjeku za glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od aprila 2008. godine stalni član ansambla Pozorišta mladih u Sarajevu u kojem je odigrao preko petnaest premijera od kojih izdvaja “Kokoška”, “Ime”, “Aladin”, Crvenkapa na tačke naopačke. U Narodnom pozorištu u Sarajevu igrao u predstavama ‘’Jedan čovjek i jedna žena’’, ‘’Prvi put s ocem na izbore’’, ‘’Tvrđava’’, “Samoubica’’, ‘’Mortal Kombajn’’,  ‘’Ženidba’’,  ‘’Legenda o Ali-paši’’. Tv serije “Lud zbunjen normalan”, “Kućni ljubimci”, “Pečat”, “Konak kod Hilmije”. Filmovi: “Belvedere”, Za one koji ne mogu da govore”