Program priprema za prijemne ispite za umjetničke škole i akademije

//Program priprema za prijemne ispite za umjetničke škole i akademije
Program priprema za prijemne ispite za umjetničke škole i akademije 2020-01-15T02:19:46+01:00

Project Description

Pohađajući našu školu umjetnosti djeca, mladi i odrasli ulaze u neistražene predjele emocija, procesa, boja s ciljem poticanja onog najboljeg  kroz odgoj iz oblasti umjetnosti.

U školi umjetnosti radi se u ugodnom ambijentu koji upotpunjuje muzika, gdje se svaki polaznik/ca potiče na izražavanje sebe kroz umjetnost. Polaznici/ce škole kroz nadahnuto stvaranje usvajaju, ne samo razne tehnike rada, već i koncentraciju te razvijaju sposobnost pronalaženja alternativnih rješenja i razmišljanja.

Program individualnih i grupnih časova za polaznike/ce je namijenjen za one koji žele da se pripreme za prijemni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti, umjetničkoj školi, te drugim srodnim školama ili fakultetima.

Cijena ovog programa je 100 KM.

Sadrža se u slučaju ovog programa priprema u zavisnosti od spremnosti pojedinog kandidata. U zavisnosti od toga da li kandidati žele da se pripreme za prijemni ispit na Akademiji likovnih umjetnosti, umjetničkoj školi, te drugim srodnim školama ili fakultetima pripremamo i prilagođavamo sadržaj.

Osobe od 18 i više godina.

U ovom slučaju predznanje je poželjno ali ne i neophodno

Pripremna nastava se održava 4 sata sedmično a termini se dogovaraju individualno sa kandidatima.

PREDAVAČI

Merima Pirija, rođena 02.07.1994. godine u Konjicu, gdje završava Osnovnu školu, nakon čega upisuje Srednju školu Primjenjenih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku primjenjeno slikarstvo.

Prvi ciklus studija na  Akademiji Likovnih Umjetnosti na odsjeku slikarstvo završava sa priznanjem nagrada od Univerziteta u Sarajevu (Srebrena značka). U Toku studija učestvuje na više grupnih izložbi i studentskih projekata te jednoj samostalnoj izložbi.

Od društveno korisnih projekata izdvajaju se volonterski rad  na  Sarajevo Film Festival-u ,Kid's Festival-u, Sarajevo (BiH) ;EYOF- European Youth Olympic Festival – Asistent of Venue menager for transport, 2016. – Turnir društvenih inovacija M-Zona, Fondacija Mozaik, Sarajevo , Učesnica Likovne Kolonije – Youth Art Movement, Blagaj BiH,  Organizatorica Likovne kolonije u Konjicu, Udruženje Vrtaljca, Likovna kolonije STARA BOSNA, Organizator Preporod Zenica, Vranduk  BiH. 

Trenutno angažovana u nastavi kao prof. Likovne kulture, i apsolvent na postdiplomskom studiju Akademija Likovnih umjetnosti, odsjek slikarstvo, te void umjetnički atelje EdusKreativus

Hanna Dujmović rođena je 16. juna 1994. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Od 2012 – 2014. godine pohađa vajarsku klasu priznatog sarajevskog umjetnika i profesora Hasana Haljevca. Završnu godinu školovanja pohađala je u klasi profesorice i akademske kiparke Lejle Čehajić.

Po završetku Srednje škole primijenjenih umjetnosti odlučuje upisati Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek kiparstvo.

Od 2015. godine pohađa kiparstvo u klasi profesora Mirsada Šehića u pratnji asistenata Darka Stanića. Kiparsko iskustvo stekla je radom sa materijalima kao što su glina, gips, drvo, metal, kamen.

  1. godine odabrana je kao jedna od predstavnica projekta ‘’Atelje na otvorenom’’ koji se održao na mostu Festina Lente ispred Akademije likovnih umjetnosti.

Na drugoj godini studija neki od radova izloženi su u prostorijama Rektorata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Popunite online elektronsku prijavu

Budi i ti dio našeg centra!