Škola crtanja i slikanja

//Škola crtanja i slikanja
Škola crtanja i slikanja 2019-08-25T23:38:32+01:00

Project Description

Kroz našu školu crtanja i slikanja djeca ulaze u neistražene predjele emocija, procesa, boja s ciljem poticanja najboljeg u svakom pojedinom djetetu kroz odgoj iz oblasti umjetnost…

Na likovnim radionicama radi se u umirujućem okruženju, gdje se svaki polaznik potiče na izražavanje sebe kroz umjetnost. Polaznici likovnih radionica kroz nadahnuto stvaranje usvajaju, ne samo razne tehnike rada, već i koncentraciju te razvijaju sposobnost pronalaženja alternativnih rješenja i razmišljanja.

Djeca istražuju i otkrivaju svijet oko sebe i na taj način razvijaju osjećaj sigurnosti, jačaju samopouzdanje, samostalnost i samokontrolu. Djeca razvijaju kreativnost i maštu, stiču nova prijateljstva, a mi smo tu da ih potičemo i uvažavamo. Naša likovna škola nudi odgovor na dječija pitanja – kako slikati i crtati, kako oblikovati i kako se umjetnički izražavati bez straha, stvarajući vlastita likovna djela upoznavajući se sa crtačkim i slikarskim tehnikama.

I odraslima nudimo mogućnost da usavrše postojeće vještine i steknu korisna znanja o crtanju, slikanju i slikarskim tehnikama.

Također, u našoj školi crtanja i slikanja polaznici se mogu pripremati za upise u umjetničke škole i Likovnu akademiju ili na srodne fakultete.

Škola crtanja i slikanja za djecu

Škola je namijenjena za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za ljubitelje likovne umjetnosti. Tokom edukacije, polaznici će učiti osnove crtanja i slikanja i proći većinu crtačkih i slikarskih tehnika. Cilj nam je  da maksimalno iskoristimo dječiju kreativnost i potencijal, kao i da u njima probudimo crtačke, likovne i estetske vrijednosti (sposobnosti) u skladu sa njihovim uzrastom.

Teme koje ćemo obrađivati su: crtanje i slikanje po posmatranju – postavke, mrtva priroda, portret, figura, životinje, pejzaž, crtanje i slikanje slobodnih tema.

Tehnike koje će se koristiti su: olovka, pastel (suhi i uljani), kreda, ugljen, tuš, tempera, akvarel, gvaš, kolaž, mozaik, kombinovane tehnike.

 

Kurs crtanja i slikanja za odrasle

Na kursu prolazimo klasične crtačke i slikarske tehnike, počevši od osnova crtanja olovkom, pa do slikanja.

Teme koje ćemo obrađivati su: crtanje i slikanje po posmatranju – postavke, pejzaž, mrtva priroda, portret, figura, akt.

Tehnike koje će se koristiti su: olovka, pastel (suhi i uljani), ugljen, tempera, akril, uljane tehnike, akvarel, tuš, kolaž, kombinovane tehnike.

Pripreme za srednje umjetničke škole i Likovnu akademiju

Pripremamo polaznike za umjetničke škole te Likovnu akademiju i srodne fakultete. Prolazimo sve što je potrebno kako bi polaznici bili što kvalitetnije educirani za prijemne ispite.

Djeca uzrasta od 6 do 15 godina.

Predznanje nije neophodno za pohađanje škole.

Škola se realizira od septembra do juna, u trajanju od 90 minuta jednom sedmično. Časovi su grupnog karaktera. Svaki polaznik popunjava upisni list kojim izjavljuje da su svi navedeni podaci tačni i da je upoznat sa planom i programom škole.

Nakon završetka škole bit će organizirana izložba radova, i postoji mogućnost (u toku trajanja škole) da se učestvuje na  radionicama i ostalim manifestacijama u organizaciji ustanove.

PREDAVAČ

Amela Selimović rođena je 16.11.1982. godine u Sarajevu. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu je završila u Sarajevu, kao i Akademiju likovnih umjetnosti, nastavnički odsjek, zvanje profesora likovnog obrazovanja i vaspitanja, akademski slikar.
Bavi se pedagoškim radom. Aktivna je u oblasti edukacije djece i mladih u Francuskoj školi u Sarajevu (CIFS Sarajevo – International French College Sarajevo; Vrtić, osnovna i srednja francuska škola Sarajevo), u privatnoj predškolskoj ustanovi International Montessori House Sarajevo, vodi školu crtanja i slikanja, pri Centru za kulturu Sarajevo. Radi sa djecom u okviru povremeno organiziranih radionica i vannastavnih aktivnosti.
Autor je više postavki izložbi radova kreativnih radionica mladih. Učesnik izložbi u zemlji i inozemstvu.

Popunite online elektronsku prijavu

Budi i ti dio našeg centra!