Škola crtanja i slikanja

//Škola crtanja i slikanja
Škola crtanja i slikanja 2018-10-24T12:30:22+02:00

Project Description

Općenito o kursu

Naučite crtati i slikati uz stručno vodstvo edukatora u pozitivnoj atmosferi dragih i kreativnih ljudi. Naši polaznici će uživati stvarajući vlastita likovna djela, upoznajući se sa  crtačkim i slikarskim tehnikama. Vrlo kreativane i zabavane radionice utiču  za razvitak kreativnih umjetničkih vještina i kreativnog razmišljanja kod djece.

Sadržaj kursa

Škola crtanja i slikanja za djecu

Škola je namjenjena za djecu školske dobi na kojem ćemo učiti osnove crtanja i slikanja i proći većinu crtačkih i slikarskih tehnika. Imamo za cilj da maksimalno iskoristimo dječiju kreativnost i potencijal kao i da u njima probudimo crtačke, likovne i estetske vrijednosti (sposobnosti) u skladu sa njihovim uzrastom, te da ih odmalena podučavamo umjetnosti.

Teme koj ćemo obrađivati su: crtanje i slikanje po posmatranju – postavke, mrtva priroda, portret, figura, životinje, pejzaž, crtanje i slikanje slobodnih tema.

Tehnike koje će se koristiti su: olovka, pastel (suhi i uljani), kreda, ugljen, tuš, tempera, akvarel, gvaš, kolaž, mozaik, kombinovane tehnike.

Škola se realizuje od septembra do juna, u trajanju od 90 minuta jednom sedmično. Polaznici su podijeljeni u dvije grupe, a termini održavanja su ponedjeljak i utorak od 18.30 do 20.00 sati. Časovi su grupnog karaktera. Svaki polaznik popunjava upisni list kojim izjavljuje da su svi navedeni podaci tačni i da je upoznat sa planom i programom škole.

Nakon završetka škole biti će organizovana izložba radova, i postoji mogućnost u toku škole da se učestvuje na dječijim radionicama i ostalim manifestacijama u organizaciji ustanove.

 

Školu vodi: Amela Selimović, akademski slikar

Uzrast polaznika: od 6 do 15 godina

Mjesečna školarina za djecu: 50KM

Kurs crtanja i slikanja za odrasle

Na kursu prolazimo klasične crtačke i slikarske tehnike, počevši od osnova crtanja olovkom, pa do slikanja.

Teme koje ćemo obrađivati su: crtanje i slikanje po posmatranju – postavke, pejzaž, mrtva priroda, portret, figura, akt.

Tehnike koje će se koristiti su: olovka, pastel (suhi i uljani), ugljen, tempera, akril, uljane tehnike, akvarel, tuš, kolaž, kombinovane tehnike.

Kurs se realizuje od septembra do juna, sa jednim časom tokom sedmice u trajanju od 90 minuta.

Kurs vodi: Amela Selimović, akademski slikar

Cijena kursa za odrasle mjesečno: 80,00 KM

Pripreme za srednje umjetničke škole i Likovnu akademiju

Pripremamo polaznike za umjetničke škole te Likovnu akademiju i srodne fakultete. Prolazimo sve što je potrebno kako bi polaznici bili spremni za prijemne ispite.

Čas se realizuje jednom sedmično u trajanju od 90 minuta .

Cijena kursa iznosi 70,00 KM mjesečno.

Pripreme vodi: Amela Selimović, akademski slikar

Uzrast polaznika

Djeca uzrasta od 6 do 15 godina.

POTREBNO PREDZNANJE

Škola je namjenjena za djecu školske dobi na kojem ćemo učiti osnove crtanja i slikanja i proći većinu crtačkih i slikarskih tehnika. Imamo za cilj da maksimalno iskoristimo dječiju kreativnost i potencijal kao i da u njima probudimo crtačke, likovne i estetske vrijednosti (sposobnosti) u skladu sa njihovim uzrastom, te da ih odmalena podučavamo umjetnosti.

TERMINI ODRŽAVANJA

Škola se realizuje od septembra do juna, u trajanju od 90 minuta jednom sedmično. Polaznici su podijeljeni u dvije grupe, a termini održavanja su ponedjeljak i utorak od 18.30 do 20.00 sati. Časovi su grupnog karaktera. Svaki polaznik popunjava upisni list kojim izjavljuje da su svi navedeni podaci tačni i da je upoznat sa planom i programom škole.

Nakon završetka škole biti će organizovana izložba radova, i postoji mogućnost u toku škole da se učestvuje na dječijim radionicama i ostalim manifestacijama u organizaciji ustanove.

PREDAVAČ

Amela Selimović rođena je 16.11.1982. godine u Sarajevu. Osnovnu i Srednju ekonomsku školu je završila u Sarajevu, kao i Akademiju likovnih umjetnosti, nastavnički odsjek, zvanje profesora likovnog obrazovanja i vaspitanja, akademski slikar.
Bavi se pedagoškim radom. Aktivna je u oblasti edukacije djece i mladih u Francuskoj školi u Sarajevu (CIFS Sarajevo – International French College Sarajevo; Vrtić, osnovna i srednja francuska škola Sarajevo), u privatnoj predškolskoj ustanovi International Montessori House Sarajevo, vodi školu crtanja i slikanja, pri Centru za kulturu Sarajevo. Radi sa djecom u okviru povremeno organiziranih radionica i vannastavnih aktivnosti.
Autor je više postavki izložbi radova kreativnih radionica mladih. Učesnik izložbi u zemlji i inozemstvu.