Škola glume

//Škola glume
Škola glume 2018-10-01T09:38:28+02:00

Project Description

Općenito o kursu

Gluma je spektar umjetnosti koji se bavi vama samima i kao takva, jedina vam pruža mogućnost da budete bilo ko, da spoznate kako svoj, tako i način mišljenja drugih. Naučiće vas da čitate tuđe misli na osnovu pokreta, otkriće vam mnoge živote a ponajviše vaš sopstveni život. Suočiće vas sa stidom i kompleksima. Srušiće vaše samopouzdanje i zidati vas ponovo. Mjenjaće vam perspektivu i ugao gledanja.

Svaki od časova se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a sve časovi počinju sa zagrijavanjem, tijelo, glas..radili bi vježbe za opuštanje.

Neke od nastavnih jedinica koje bi se u kasnijim fazama obrađivale: vježbe (fizičke vježbe, vježbe govora, vježbe interpretacije poezije, vježbe interpretacije bajke i priče…), glumačke tehnike, rad na predstavi ili filmu (odabir tema, analiza, izrada scenarija, analiza likova, odabir muzike, scenografija, kostim, promocija projekta), posjeta pozorištima ili gledanje filma (analiza teme, likova…).

Sadržaj kursa

Naučiće vas da čitate tuđe misli na osnovu pokreta, otkriće vam mnoge živote a ponajviše vaš sopstveni život. Suočiće vas sa stidom i kompleksima. Srušiće vaše samopouzdanje i zidati vas ponovo. Mjenjaće vam perspektivu i ugao gledanja. Pokazaće vam kako da oslušnete srcem i gledate umom tuđe postupke i kako da se uzdignete do razumijevanja istih. Naučiće vas da govorite ali i da ćutite a najbolje će vam ukazati na to kako da čujete i kako da izgradite tanani sluh za potrebe drugih ljudi jer glumac mijenja kožu, suze, osmijeh i kostim kao što mijenja uloge i mora razumijeti svakog. Nema osuđivanja, samo razumijevanja, a za to je potrebno dosta strpljenja, koncentracije, vještine i upornosti.

U ovisnosti o broju djece, njihovom uzrastu, te dosadašnjim iskustvom sa scenskim umjetnostima (npr. kroz školske sekcije), kao i brzina usvajanja znanja odredit će kojom dinamikom će se prelaziti na narednu temu. Svaki od časova  se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a sve časovi počinju sa zagrijavanjem, tijelo, glas..radili bi vježbe za opuštanje.

Neke od nastavnih jedinica koje bi se u kasnijim fazama obrađivale: vježbe (fizičke vježbe, vježbe govora, vježbe interpretacije poezije, vježbe interpretacije bajke i priče…), glumačke tehnike, rad na predstavi ili filmu (odabir tema, analiza, izrada scenarija, analiza likova, odabir muzike, scenografija, kostim, promocija projekta), posjeta pozorištima ili gledanje filma (analiza teme, likova…).

Polaznici škole glume će na kraju školske godine imati prezentaciju stečenog znanja i vještina kroz predstavu koju će pripremati sa voditeljem škole.

Uzrast polaznika

Uzrast polaznika: od 7 do 20 godina

POTREBNO PREDZNANJE

Bez predhodnog predznanja.

TERMINI ODRŽAVANJA

Škola traje od septembra do juna i izvodi se jedanput sedmično sa dvije grupe polaznika. Termin održavanja je subota, prva grupa polaznika od 10 do 12 sati, a druga grupa polaznika od 12 do 14 sati. Časovi su grupnog karaktera. Svaki polaznik popunjava upisni list kojim se izjavljuje da su svi navedeni podaci tačni i da je upoznat sa planom i programom škole.

PREDAVAČ

Rijad Gvozden rođen je 12.3.1988. godine u Gornjem Vakufu.  Odrastao je u Tuzli gdje je završio saobraćajnu školu. Godine 2007. upisuje Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu i stiče zvanje diplomirani glumac. Nakon završenog studija ostvaruje prvu ulogu na filmu „Prtljag“ čiju režiju potpisuje režiser Danis Tanović. Osim glume, Gvozden piše scenarije i režira. Prvi film, za koji je napisao scenarij i koji je režirao „Porodični album“, prikazan je na nekoliko filmskih festivala. Režirao je i filmove „Adel” i „Odbrojavanje”. Rijad je glumio i u drugim filmovima Danisa Tanovića, igrao je glavnu ulogu u crnogorskom “Filmu u boji”, u japanskoj verziji “Boška i Admire”, a ostvario je i manju ulogu u filmu “Winnetou”, snimanom u njemačkoj produkciji. Ostvario je uloge u mnogobrojnim filmovima i pozorišnim predstavama. Jedan je od najperspektivnijih mladih glumaca bosanskohercegovačke glumačke scene.