Škola klavira i pjevanja

//Škola klavira i pjevanja
Škola klavira i pjevanja 2019-01-05T16:28:29+02:00

Project Description

Općenito o kursu

Škola klavira i pjevanja pruža svojim polaznicima prostor u kome će kroz individualnu ili grupnu nastavu imati mogućnost da slobodno razvijaju svoju muzikalnost, talenat, pozitivne estetske vrijednosti, ali i da steknu potrebna znanja i vještine kada su u pitanju glas i klavir. Kroz sviranje i pjevanje određenih kompozicija polaznici stiču potrebno znanje i doživljaj o muzičkom stilu karakterističnom za svaku pojedinačnu muzičku epohu i zvučnom okruženju u odnosu na historijski kontekst. Škola klavira i pjevanja takođe obuhvata i osnovno upoznavanje sa muzičkom teorijom i solfeggiom – osnovni muzički pojmovi, upoznavanje, čitanje i zapisivanje nota, ljestvice, ritam, metrika, pjevanje uz pomoć solmizacije itd. Kod polaznika se nastoji razviti ljubav i želja za sopstvenim muzičkim izražavanjem, što će im kroz organizovane nastupe dati potrebnu afirmaciju sopstvenih vještina.

Sadržaj kursa

Škola klavira se od prvog susreta sa instrumentom postepeno bavi osposobljavanjem polaznika za bavljenje muzikom i razvijanja spoljašnjeg i unutrašnjeg sluha, kao i ovladavanje tehnikom sviranja na klaviru s ciljem savladavanja svih vrsta tehničkih problema kroz skale i razne vrste tehničkih vježbi. U početnim fazama polaznici kroz jednostavnije pjesme i pjesme za djecu se susreću sa čitanjem notnog teksta, koordinacijom ruku, disciplinom aktivnog slušanja, a u kasnijim fazama sviraju etide, sonatine, sonate, polifone kompozicije, kao i kompozicije po vlastitom izboru.

Škola pjevanja se na samom početku bavi upoznavanjem sa vokalnom tehnikom na teoretskom i praktičnom nivou, što obuhvata učenje tehnike pravilnog disanja i pravilnog pjevačkog stava, zatim tehničke vježbe upjevavanja i rad na intonaciji, razvijanje osjećaja za ritam, dikciju i fraze. U kasnijim fazama polaznici postepeno obrađuju pjesme i kompozicije shodno vlastitom senzibilitetu i vrsti njihovog glasa, te kako pristupiti vježbanju određene kompozicije. Obrađuju se kompozicije/pjesme po vlastitom izboru i zadate kompozicije sa ciljem savladavanja tehničkih problema. Glavni cilj je podstaći polaznike da razviju svoj unutrašnji osjećaj za muziku, ali i podstaći ih ka slobodnom ispoljavanju svojih sposobnosti.

Uzrast polaznika

od 7 + godina

POTREBNO PREDZNANJE

Škola traje od septembra do juna školu mogu upisati djeca sa ili bez prethodnog muzičkog znanja.

TERMINI ODRŽAVANJA

Škola traje od septembra do juna i mogu je upisati djeca sa ili bez prethodnog muzičkog znanja. Nastava se odvija dva puta sedmično po 45 minuta, a termini se zakazuju individualno. Svaki polaznik popunjava upisni list kojim se izjavljuje da su svi navedeni podaci tačni i da je upoznat sa planom i programom škole. Nakon svake završene školske godine, polaznici će na organizovanom koncertu imati priliku da pokažu stečene vještine i talente, gdje će dobiti certifikat o pohađanju škole klavira i pjevanja.

PREDAVAČ

Negra  Čičić  , rođena  8.jula , 1986.godine  u  Tuzli . Osnovnu  školu  i  Osnovnu  muzičku  školu  završila  u  Tuzli . Kroz  osnovno  obrazovanje  ide  na  mnoga  federalna  i  internacionalna  takmičenja  iz  klavira , gdje  osvaja  mnoge  nagrade  u  BiH , kao  i  izvan  nje (2.Federalno takmićenje učenika i studenata muzike – 1.nagrada ; 3.Federalno takmićenje učenika i studenata muzike – 3.nagrada ; 4.Federalno takmićenje učenika i studenata muzike – 2.nagrada ; International Music Competitions of the Val Cidone – 3.nagrada) . Takođe  je  redovan  učesnik  dječijih  festivala  gdje  pjeva  svoje  pjesme . Pohađala  mnoge  sekcije : dramske , muzičke , likovne i  sportske . Trenirala  košarku  6 godina  u  KK „Jedinstvo“ u  Tuzli , s  kojim  je  proputovala  kroz  mnoge  zemlje  Evrope . Još  u  osnovnoj  školi  okušala  se  kao  voditelj  dječije  emisije , glumila  u  predstavi  „Hasanaginica“ , namjenjenoj  djeci , takođe  glumila  u  lutkarskim  predstavama  namjenjenim  djeci  bez  roditelja . Osnovnu  školu  i  Osnovnu  muzičku  školu  završava  odličnim  uspjehom  i  dobiva  priznanje  kao  najuspješniji  učenik  u  Tuzlanskom  kantonu .

Nakon  osnovne  škole , odlazi  u  Sarajevo  gdje  upisuje  Srednju  muzičku  školu , solistički  odsjek – klavir . I  u  srednjoj  školi  odlazi  na  federalna  takmičenja , gdje  takođe  osvaja  nagrade . Sa  horom  nastupa  na  mnogim  manifestacijama . Održava  solističke  koncerte , svira  na  mnogim  drugim  koncertima  i  na  javnim  časovima . Prisustvuje  i  pohađa  mnoge  seminare  van  BiH , gdje  surađuje  i  uči  od  raznih  afirmisanih i uspješnih profesora i pijanista.

Srednju  školu  završava  sa  odličnim  uspjehom , kao  „Ponos  generacije“ i  polaže  prijemni  na  Muzičkoj  akademiji  u  Sarajevu , na  solističkom  odsjeku  za  klavir . Nastavlja  nizati  uspjehe , svira  na  festivalu  „Sarajevska  zima“ , kao  i  u  Domu  Armije  na  svečanom  koncertu studenata Muzičke akademije.

Pored  uspjeha  na  akademiji , prijavljuje se  na  audiciju  za  prateći  vokal  hrvatskom  pjevaču  Toniju  Cetinskom , u Sarajevu  i  Zagrebu , gdje  biva  i  izabrana  kao  zvanični  bek-vokal .
U  toku  studiranja  upoznaje  se  sa  čarima  muzičkog  teatra , o  kojem  je  sanjala  i  maštala  još  kao  mala , kroz  predmet  na  Muzičkoj  akademiji , MSP ( Muzičko – scenski  pokreti ) , koji  vodi  profesorica  Alma Fazlić- Ferović . Tada  se  osniva  Ansambl „Cabaret“  u  kojem  je  od  početka  i  koji  izvodi  razne  songove  iz  različitih  mjuzikla ( „Wicked“ , „Chicago“ , „The  Lion  King“ , „We  Will  Rock  You“ , „Mamma  Mia“ , „The  Witches  of  Eastwick“ , itd… ) . Ansambl  je  i  stalni  član  tima  koji  glumi  u  autentičnoj  BiH  predstavi  „Ja  Mahaluša“ ,autorice Indire Kučuk-Sorguč, od 2011.godine i koja je još  uvijek  aktivna , a takođe  su  redovni  gosti  renimiranog  harmonikaškog  orkestra „Bela pl.Panthy“  iz  Slavonskog  Broda  i  Internacionalnom  festivalu  harmonika, takođe  u  Slavonskom  Brodu. Pored  aktivnog  rada  sa  profesoricom  Almom Fazlić- Ferović , 2010.godine  pohađa  petodnevni  seminar  „Estill  Model“  i  završava  Levels 1 & 2 , koje  vodi Anne – Marie  Speed , profesorica  iz  Londona , sa  Royal Music  Academy  of  London . Kroz  studij  radi  i  kao  nastavnik  klavira  u  Onsovnoj  muzičkoj  školi „Mladen  Pozajić“ . Tokom  2012.godine  radi  honorarno  kao  korepetitor  u  Baletskom  studiju  u  Narodnom pozorištu u  Sarajevu. 2014.godine  igra u adaptaciji   mjuzikla „Footloose“ iz 1984.godine, gdje igra jednu od glavnih uloga. Takođe  je igrala  u  dječijoj  lutkarskoj  predstavi „Princeza na zrnu graška“ , autora  Fahrudina  Kučuka tokom 2012.godine. Igrala  je  i  u  predstavi  „Ja, Mahalac“ , autorice  Indire  Kučuk- Sorguč, 2013.godine. Članica  je  Udruženja „Filter“ , koje  se  bavi  animiranjem  i  podsticanjem  mladih  umjetnika. Igra  u  cabaret  predstavi „Tako ti je mala moja kad ljubi Mahalac“ , na  daskama  koje  život  znače , koja  slavi  Premijeru  u  decembru  2014.godine.  Radila  u iMTM-u (Institut za muziku, teatar i multimediju) kao voditelj  Kids-LAB-a do  kraja  2015.godine.  Jedna je od glavnih pjevačkih uloga u mjuziklu „Prljavi ples“, koji svoju premijeru doživljava 9.juna 2015.godine. Igra  predstave  za  djecu  a  jedna  od  njih  je  i „Kako postati Djeda Mraz“ , autora Fahrudina Kučuka.Trenutno  je  apsolvent  na  Muzičkoj akademiji, na odsjeku za klavir. Radi kao nastavnik klavira i pjevanja u Internacionalnoj školi „School&School Sarajevo“, a od 2015.godine, članica je vokalne BiH grupe „NO LIMIT“. Kao predstavnik BiH, 2016.godine , odlazi na “Eurovision Song Contest” u Stockholm , kao prateći vokal. 2018.godine izdaje prvi autorski singl “Ludilo”, a pjeva kao prateći vokal mnogim regionalnim estradnim umjetnicima. Članica je autorskog benda “Kolt Teatar” kao vodeći vokal.