Savremeni ples

//Savremeni ples
Savremeni ples 2020-04-08T09:13:52+02:00

Project Description

Moderni ples obuhvata različite moderne tehnike plesa, oslanjajući se na tehniku klasičnog baleta.

Osim što razvija tijelo plesača, istovremeno omogućuje da se mimikom lica te pokretima tijela izraze različiti osjećaji i doživljaji. Na taj način moderni ples potiče i dublje spoznavanje vlastite nutrine, otvara vidike te povećava tjelesne mogućnosti. Mnogi plesači danas uživaju u modernom plesu jer im omogućava da budu izrazitiji i slobodniji u svom kretanju.

Kurs modernog plesa je dio projekta “MZ-365+”, sa ciljem uključenja što većeg broja građana mjesnih zajednica sa područja Općine Centar.

Za bilo kojeg plesača, biti izložen što većem broju različitih stilova plesa uvijek je dobra stvar a moderni ples nudi plesačima priliku da istraže svoju kreativnost kroz pokret –  od rada na podu, skokova, do partnerstva i improvizacije. Moderni plesači koriste svoje tijelo koje mora brzo reagovati, prelazeći iz jedne figure u drugu. Idealan je za sve one koji teže slobodnom kreativnom izričaju kroz pokret. Kao podloga koriste se različiti ritmovi i stilovi muzike.

Namijenjeno polaznicima uzrasta od 9 do 30 godina sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

Nije potrebno neko posebno predznanje.

Program modernog plesa traje od septembra do juna i časovi se održavaju dva puta sedmično.

PREDAVAČ

Zulejha Kečo rođena je 25.05.1997. u Sarajevu. Završila je Srednju muzičku školu Sarajevo Odsjek za klasični balet i Drugu gimnaziju Sarajevo. Od 2009. sudjeluje aktivno u repertoaru Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje je od 2015. profesionalno angažovana. Do sada je ostvarila brojne uloge u baletnom, dramskom i opernom repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo. Od 2017. je član Balkan Dance Project-a, međunarodne plesne platforme čiji je cilj razvoj i promocija savremenog plesa na području šire regije. Plesne tehnike je usavršavala u sklopu Genesis:Sarajevo Dance Theatre-a u SAD i BiH, te na ljetnoj školi plesa u Orleansu (Francuska). Sarađivala je sa kompanijama Carolyn Dorfman Dance i Janis Brenner and
Dancers (New York, USA).

X