Moderni ples

//Moderni ples
Moderni ples 2019-02-25T11:51:17+02:00

Project Description

Općenito o kursu

„Moderni ples“ je pilot projekat koji se organizuje u prostorijama CKM-a. On je dio projekta “MZ-365+”, sa ciljem uključenja što većeg broja građana mjesnih zajednica sa područja Općine Centar.

Moderni ples obuhvata različite moderne tehnike plesa oslanjajući se na tehniku klasičnog baleta. Osim što razvija tijelo plesača, istovremeno omogućuje da se mimikom lica te pokretima tijela izraze različiti osjećaji i doživljaji. Na taj način potiče i dublje spoznavanje vlastite nutrine, otvara vidike te povećava tjelesne mogućnosti. Idealan je za sve one koji teže slobodnom kreativnom izričaju kroz pokret. Kao podloga koriste se različiti ritmovi i stilovi glazbe.

Sadržaj kursa

Osim što razvija tijelo plesača, istovremeno omogućuje da se mimikom lica te pokretima tijela izraze različiti osjećaji i doživljaji. Na taj način potiče i dublje spoznavanje vlastite nutrine, otvara vidike te povećava tjelesne mogućnosti. Idealan je za sve one koji teže slobodnom kreativnom izričaju kroz pokret. Kao podloga koriste se različiti ritmovi i stilovi glazbe.

Uzrast polaznika

Namijenjen je uzrastu od 9 do 30 godina sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo.

POTREBNO PREDZNANJE

Nije potrebno neko posebno predznanje.

TERMINI ODRŽAVANJA

Program savremenog plesa traje od septembra do juna. Termini su subotom od 12.00 do 14.00 sati.

PREDAVAČ

Zulejha Kečo rođena je 25.05.1997. u Sarajevu. Završila je Srednju muzičku školu Sarajevo Odsjek za klasični balet i Drugu gimnaziju Sarajevo. Od 2009. sudjeluje aktivno u repertoaru Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje je od 2015. profesionalno angažovana. Do sada je ostvarila brojne uloge u baletnom, dramskom i opernom repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo. Od 2017. je član Balkan Dance Project-a, međunarodne plesne platforme čiji je cilj razvoj i promocija savremenog plesa na području šire regije. Plesne tehnike je usavršavala u sklopu Genesis:Sarajevo Dance Theatre-a u SAD i BiH, te na ljetnoj školi plesa u Orleansu (Francuska). Sarađivala je sa kompanijama Carolyn Dorfman Dance i Janis Brenner and
Dancers (New York, USA).