Multimedijalni projekat – radionica scenskih umjetnosti

36 week

Multimedijalni projekat – radionica scenskih umjetnosti

Multimedijalni projekat – radionica scenskih umjetnosti

Opis projekta

Cilj rada na ovom projektu jeste poticanje i razvijanje individualnih sklonosti i talenta svakog pojedinca, profesionalna pomoć kao i usmjeravanje mladih. Kroz rad, debatu i radionice, mladi se angažiraju na području scenskih umjetnosti, kao i u oblastima ostalih aktuelnih tema iz  kulture i medija.

Multimedijalni projekat se zasniva na teorijskoj i praktičnoj nastavi. Praktična nastava se dijeli na dva dijela, u Centru i na terenu. Pod terenom podrazumijevamo posjete profesionalnim pozorištima, akademijama (probama, predstavama, učešće u predstavama, snimanjima van Centra te javni nastupi).

Na samom početku, polaznici se susreću sa osnovnim zakonitostima scene, pozicijama i nivoima u prostoru te se podučavaju pravilnom, neutralnom stavu i kretanju.

Teorijska nastava podrazumijeva predavanja o pojmovima glume, teatra i filma te analizu dramskih tekstova, filmova te poezije i proze. Praktična nastava u Centru podrazumijeva rad na sceni, vježbe koncentracije, dikcije, glasa, pokreta, plesa, improvizacije te probe za dati dramski tekst kao i javne nastupe.

Radi se na osvještavanju glasovnog i govornog aparata kao i na buđenju čula na sceni, a sve to da bi se moglo procijeniti koji pristup je odgovarajući i gdje je potrebno najviše intervenisati u pristupu svakom pojedincu. Svaki polaznik dobije individualni pristup i samim tim u toku jednog časa svaki dobije priliku bude i izvođač i gledalac. Nakon svakog pojedinačnog nastupa, on se komentira i time se postiže i razvija moć analize. Radna i pozitivna atmosfera čine da se svi polaznici  brzo uklope i  savladaju strahove od javnog nastupa i razviju potrebu i želju za istim.

Multimedijalni projekat-radionica scenskih umjetnosti je besplatnog karaktera za srednjoškolce sa prebivalištem na  području Općine Centar Sarajevo bez ikakvog prethodnog predznanja.

Projekat traje devet mjeseci u periodima od januara do juna, te od septembra do novembra. Juli i august su predviđeni za ljetni odmor, a mjesec decembar za javne nastupe i prezentiranje naučenog.

Prijavite se na projekat

 
Curriculum is empty

Ocjene

Prosječna Ocjena

0
(0 ocjena)

Pregled Ocjena

0
0
0
0
0
Cijena Free
Predavač CKM Redakcija
Trajanje 36 sedmica
Jezik Bosanski
Početak Pon. - Sri. od 19:00h
X