Dijalog sa mladima – otvorena diskusija

//Dijalog sa mladima – otvorena diskusija
Loading Events
  • Ovaj događaj je završen.

Dijalog sa mladima – otvorena diskusija

Dijalog sa mladim ljudima iz Općine Centar o stanju i poziciji mladih ljudi u toj općini je odlična prilika da se upravo glas mladih čuje i propagira do odgovornih ljudi u toj općini. Projekti, ideje, inicijative, prijedlozi i sve što se na bilo koji način dotiče mladih ljudi biti će teme ove vrlo interesantne diskusije. Zanimljivi gosti i super teme. Svi Vi koji mislite da možete na bilo koji način doprinijeti poziciji mladih ljudi općine Centar Sarajevo ali i cijele Bosne i Hercegovine, sada imate priliku da to javno iznesete i da zajedno pokušamo barem dio tih ideja i realizovati.

Dobro došli