Koncert Sefardske muzike – Shira U'tfila

//Koncert Sefardske muzike – Shira U'tfila
Loading Events
  • Ovaj događaj je završen.

”Muzika je stvar dijaloga i radosti momenta.”

Upravo sa ovakvim entuzijazmom grupa Shira u’tfila pristupa izvođenju, aranžiranju, ali i temeljnom istraživanju, sakupljanju i bilježenju sefardske tradicionalne sekularne, liturgijske i paraliturgijske muzike predstavljajući je na taj način i promovišući, istovremeno upoznajući publiku sa bogatom i slojevitom kulturalno-historijskom prošlošću sefardskih Jevreja. Međutim, Shira u’tfila ne istražuje i ne reprezentuje samo prošlost – naprotiv; Shira u’tfila predstavlja i potencijal savremenog sefardskog muzičkog nasljeđa koje, bivajući svjedok naslojavanja mnogostrukih historijskih i društvenih uticaja i okolnosti čuva, osvježava i podstiče dijalog kultura na složenom i kulturalno bogatom prostoru Balkana.

Stefan Sablić – vokal, ud,
Filip Krumes – violina,
Sinan Aćifović – clarinet,
Srđan Đorđević – kontrabas,
Goran Milošević – perkusije.