zez 2023

Znanstveno-edukacijsko-zabavno predavanje

O događaju

Utorak, 19. i 26. septembra, učenici osnovnih i srednjih škola, družit će se sa  Vedranom Zubićem, kroz Znanstveno-edukacijsko-zabavno predavanje (ZEZ). Na sceni se izvodi tema kao znanstvena (nastavna), jedinka u obliku monologa.

ZEZ predstavlja teatarsku predstavu sa primjesama humora, tipa monologa profesora na date teme iz znanosti(“Klimatske promjene“, “Zemljina kretanja“, “Geotektonika“, “Strukture stanovništva“, “Kretanje morske vode“). Predavanja počinju u 17 sati i otvorena su za javnost.