Javne nabavke

/Javne nabavke
Javne nabavke 2019-11-14T00:10:13+01:00

Plan javnih nabavki

U nastavku objavljujemo plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Služben i glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 340/19 od 27.06.2019. godine, Upravni odbor na 18. Redovnoj sjednici održanoj dana 12.07.2019 godine donosi:

Kao jedna od pretpostavki za realizaciju planiranih zadataka i ciljeva određenih programom rada neophodno je stvaranje materijalnih pretpostavki za odvijanje radnih procesa i ukupnih poslovnih aktivnosti nabavke roba, usluga i opreme.

Plan nabavki sadrži slijedeće podatke koji su prikazani tabelarno:

  1. Redni broj
  2. Šifra JRJN
  3. Predmet nabavke
  4. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a
  5. Vrsta postupka nabavke
  6. Period pokretanja postupka
  7. Okvirni datum zaključenja ugovora
  8. Konto
  9. Izvor finansiranja

Izmjena i dopuna plana

Odluka o i izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. godinu

Broj: 516/19
Datum: 30.10.2019.godine

U skladu sa članom 3. stava 4. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 340/19 od 27.06.2019. godine),te na osnovu Izmjena i dopuna plana finansijskog poslovanja JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 503/19, od 15.10.2019.godine), Upravni odbor na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 30.10.2019. godine donosi:

Odluka o i izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. Godinu

U Planu javnih nabavki za 2019.godinu u Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu mijenjaju se sljedeće tačke:
ROBE: U tački 1. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, U tački 3. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u tački 5. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u tački 6. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u tački 8. mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i okvirni datum zaključenja Ugovora, u tački 15. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a;
USLUGE: U tački 4. mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i okvirni datum zaključenja Ugovora, u tački 5. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a i izvor finansiranja, u tački 6. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a i izvor finansiranja, u tački 9. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u tački 12. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a i izvor finansiranja.
Dodaju se usluge medicinskog obezbjeđenja, usluge održavanja web stranice, usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije i usluge stručnog usavršavanja.

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku