JU Centar kulture i mladih Općine Centar uspostavio partnersku saradnju s BH Telecomom

Podijelite ovu vijest

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo sa zadovoljstvom objavljuje uspostavljanje partnerskih odnosa sa BH Telecomom, jednom od najznačajnijih i najuspješnijih kompanija u Bosni i Hercegovini. BH Telecom će u narednom periodu podržavati programske aktivnosti CKM-a, čime će značajno doprinijeti ostvarivanju ciljeva Ustanove.
Kultura i umjetnost igraju ključnu ulogu u oblikovanju mladih generacija, a naš Centar je posvećen njegovanju tih vrijednosti. Kroz različite programe i aktivnosti, CKM nastoji potaknuti kreativnost, kritičko razmišljanje i društvenu angažiranost kod mladih, te pružiti im priliku za rast i razvoj u okruženju koje cijeni i podržava kulturne i umjetničke inicijative.
Prepoznavši značaj ovih ciljeva, BH Telecom se odlučio na ovu važnu saradnju. Kao društveno odgovorna kompanija, BH Telecom kontinuirano podržava projekte i ustanove koje njeguju kulturu, umjetnost i obrazovanje, te time doprinosi razvoju zajednice.
Ova saradnja je ozvaničena potpisivanjem Ugovora o saradnji u Galeriji Jelićeva, kojem su prisustvovali direktor JU CKM Ernis Šljivo, i Edin Kapo, v.d. direktor Direkcije Sarajevo BH Telecoma.

Zahvaljujemo BH Telecomu na prepoznavanju važnosti naših ciljeva i radujemo se zajedničkim projektima koji će obogatiti kulturnu scenu i podržati mlade talente u našoj zajednici.

Povezane novosti