Škola stripa

2019-08-25T23:08:57+02:00

Želite naučiti šta je to strip, kako je nastao i kako se razvijao kroz historiju? Razviti svoju ideju stripa kroz pisanje sinopsisa (''kostura priče''), i naučiti kako se piše scenarij? E u tom slučaju ovo je prava škola upravo za Vas!

Škola lutkarstva

2019-08-25T23:22:36+02:00

Svrha a ujedno i primarni cilj ove naše škole je okupljanje mladih te njihovo podučavanje lutkarstvu, lutkarskoj animaciji, izradi lutaka, lutkarskoj igri, lutkarskoj improvizaciji te elementima glume i scenskog nastupa.

Škola crtanja i slikanja

2019-08-25T23:38:32+02:00

Škola je namjenjena za djecu školske dobi na kojem ćemo učiti osnove crtanja i slikanja i proći većinu crtačkih i slikarskih tehnika. Imamo za cilj da maksimalno iskoristimo dječiju kreativnost i potencijal.

Škola baleta

2019-08-25T23:36:47+02:00

Balet je jedna od najstarijih plesnih tehnika koja je postala temelj svim modernim plesnim stilovima. Karakteriziraju ga stroge forme tijela i otvorenost stopala, kako bi se postigli izduženost i gracioznost pokreta.

Škola glume

2019-10-11T01:41:57+02:00

Gluma je spektar umjetnosti koji se bavi vama samima i kao takva, jedina vam pruža mogućnost da budete bilo ko, da spoznate kako svoj, tako i način mišljenja drugih. Naučiće vas da čitate tuđe misli na osnovu pokreta.

Škola klavira i pjevanja

2019-09-19T08:02:05+02:00

Škola klavira se od prvog susreta sa instrumentom postepeno bavi osposobljavanjem polaznika za bavljenje muzikom i razvijanja spoljašnjeg i unutrašnjeg sluha, kao i ovladavanje tehnikom sviranja na klaviru.

Škola gitare

2019-08-25T23:31:35+02:00

Cilj nastave je tehnička i teoretska obuka polaznika (učenje notnog teksta, akorda, gitarskih tehnika, pjesama, kompozicija itd.). Polaznici imaju mogućnost sami da izaberu pravac u kojem žele da se usmjere.

Škola horskog pjevanja

2019-08-25T23:30:39+02:00

Horsko pjevanje budi i razvija reproduktivne pa i stvaralačke sklonosti učenika. Ono, ujedno, stvara pogodne uslove za njegovanje i usavršavanje estetskih i drugih kulturnih mjerila, te osjećaje pripadnosti ljudskoj zajednici.