Moderni ples

2019-02-25T11:51:17+02:00

Savremeni ples obuhvata različite moderne tehnike plesa oslanjajući se na tehniku klasičnog baleta. Osim što razvija tijelo plesača, istovremeno omogućuje da se mimikom lica te pokretima tijela izraze različiti osjećaji i doživljaji.

Škola crtanja i slikanja

2018-10-24T12:30:22+02:00

Škola je namjenjena za djecu školske dobi na kojem ćemo učiti osnove crtanja i slikanja i proći većinu crtačkih i slikarskih tehnika. Imamo za cilj da maksimalno iskoristimo dječiju kreativnost i potencijal.

Škola baleta

2018-10-24T11:43:42+02:00

Balet je jedna od najstarijih plesnih tehnika koja je postala temelj svim modernim plesnim stilovima. Karakteriziraju ga stroge forme tijela i otvorenost stopala, kako bi se postigli izduženost i gracioznost pokreta.

Škola glume

2018-10-01T09:38:28+02:00

Gluma je spektar umjetnosti koji se bavi vama samima i kao takva, jedina vam pruža mogućnost da budete bilo ko, da spoznate kako svoj, tako i način mišljenja drugih. Naučiće vas da čitate tuđe misli na osnovu pokreta.

Škola harmonike

2019-01-15T08:57:00+02:00

Uživat ćete u punom, bogatom zvuku ovog muzičkog instrumenta koji razgaljuje dušu kroz melodije sevdaha, argentinskog tanga, valcera, francuskih šansona… Unatoč predrasudama, na harmonici je moguće svirati sve!

Škola klavira i pjevanja

2019-01-05T16:28:29+02:00

Škola klavira se od prvog susreta sa instrumentom postepeno bavi osposobljavanjem polaznika za bavljenje muzikom i razvijanja spoljašnjeg i unutrašnjeg sluha, kao i ovladavanje tehnikom sviranja na klaviru.

Škola gitare

2018-10-01T09:35:53+02:00

Cilj nastave je tehnička i teoretska obuka polaznika (učenje notnog teksta, akorda, gitarskih tehnika, pjesama, kompozicija itd.). Polaznici imaju mogućnost sami da izaberu pravac u kojem žele da se usmjere.

Studio horskog pjevanja

2019-01-28T17:14:59+02:00

Horsko pjevanje budi i razvija reproduktivne pa i stvaralačke sklonosti učenika. Ono, ujedno, stvara pogodne uslove za njegovanje i usavršavanje estetskih i drugih kulturnih mjerila, te osjećaje pripadnosti ljudskoj zajednici.