O nama

JU Centar kulture i mladih

Kultura i umjetnost kao inspiracija

Bitne odrednice identiteta svake zajednice kao i njena prepoznatljivost jesu njena historija i kulturna baština kao duhovna i materijalna kultura.

Kultura, kao javno dobro, posjeduje moć da potiče društvenu koheziju što svakako predstavlja dobar temelj za cjelokupan razvoj zajednice. Javni kulturni sektor treba biti senzibiliziran jer se bavi smislom života – organiziranjem ljudskih duša.

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, čiji je osnivač Općina Centar Sarajevo, ustanova je koja od 1965. godine aktivno učestvuje u naporima društvene zajednice za kvalitetnim osmišljavanjem slobodnog vremena djece, mladih i građana, u neposrednoj saradnji sa drugim društveno političkim institucijama, školama, vrtićima, ustanovama za specijalno vaspitanje i obrazovanje, nevladinim i humanitarnim organizacijama, medijima, javnim, kulturnim i naučnim radnicima, pružajući mogućnost kreativnog stvaralačkog rada. Kroz segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja, preferiramo rad sa djecom i mladima, afirmišemo njihovo stvaralaštvo, pritom uvažavajući i ostale kategorije društva. Brojni programi koji su autentično nastali i organizirani u našem Centru i danas predstavljaju neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. 

Za svoj rad, dobili smo niz priznanja i zahvalnica, od kojih ističemo ‘’Plaketu Grada Sarajeva’’ i nagradu UNICEF-a za rad sa djecom. Odlukom Federalnog ministarstva kulture i sporta, 2019. godine postajemo institucija od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Također, JU CKM je jedan od potpisnika Sporazuma o kulturnoj saradnji između 4 države, te 20 gradova i Centara za kulturu.

Iza JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo su godine uspješnog rada, veselog druženja i mnoštvo realiziranih projekata.  Bitno je spomenuti da smo tokom 2019. godine realizirali preko 200 programa, uključujući 13 festivala, 75 odigranih predstava, veliki broj projekata i seminara, promocija knjiga, koncerata, filmskih projekcija, radionica, workshopova te prezentacija, kako interijerno tako i eksterijerno, te smo se pozicionirali kao jedna od najproduktivnijih kulturnih ustanova u Gradu Sarajevu ali i šire. Na našoj Teatarskoj sceni Jelićeva u prošloj godini odigran je impozantan broj predstava, njih 75, koje je pogledalo preko 13.500 gledalaca. Tu ubrajamo čak 7 premijernih izvedbi kao i 20 gostujućih predstava iz drugih gradova BiH i regiona. Preko 300 polaznika pohađa kurseve i škole koji djeluju u sklopu Ustanove, a samo u 2019. godini kroz naše prostore prodefilovalo je 100.000 ljudi.

Posebnu pažnju posvećujemo saradnji sa nevladinim organizacijama i omladinskim centrima kroz pokretanje projekata, radionica i seminara u cilju poticanja mladih na odgovornost te podrške mladima u razvoju njihovih punih potencijala. Ostvarili smo uspješne saradnje sa organizacijama među kojima su UNICEF, PRONI, UNDP, Fondacija CURE, ERASMUS, Media art, Eyof, Udruženje NARKO-ne, kao i sa ambasadama Rumunije, Španije i Mađarske.

Naš Centar je trajno otvoren prema novim idejama i projektima a naš fokus će i ubuduće biti usmjeren ka osmišljavanju i realizaciji što većeg broja projekata kroz partnersku saradnju i kreiranje programa na lokalnom i regionalnom nivou, kako bismo povezali naš grad sa mnogim tačkama na kulturnoj mapi svijeta.

U 2020. godini JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo očekuje veliki jubilej – 55 godina postojanja i djelovanja te ćemo, na zadovoljstvo svih generacija, u ovom duhu nastaviti aktivno i predano graditi kulturnu scenu Grada Sarajeva.