Konkursi za posao

Konkursi za posao

Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 9. Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 45/17 i 6/18) i člana 33. Pravila JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, broj: 42/18, 374/18 i 598/19, a u vezi sa Odlukom o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 01-30-36/21 od 9.12.2021.godine, Upravni odbor JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje direktora.

Obavještenje o terminu pismenog i usmenog ispita

Obavještavamo Vas da će pismeni dio ispita za radno mjesto higijeničarka, biti dana 29.06.2021. godine (utorak) u 10:00 sati u prostorijama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo – Organizaciona jedinica Jelićeva – Jelića broj 1 Sarajevo.

Također, ovim putem Vas obavještavamo da će se obaviti i interviju istog dana sa početkom u 11:30 sati