Javne nabavke

Javne nabavke

realizacija ugovora

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge za izvođenje predstava i koncerata za potrebe JU Centar kulture i mladih i Općine Centar Sarajevo do kraja 2021. godine

Datum objave: 03.12.2021. godine

JavneNabavke

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni i glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 3. i člana4. stav 4. pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 340/19, na osnovu i konačno utvrđenog prijedloga Privremenog plana javnih nabavki  v.d direktora donio je odluku koju možete preuzeti u nastavku.

Datum objave: 30.11.2021. godine

realizacija-ugovora-768x554

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku.

Datum objave: 22.10.2021. godine

JavneNabavke

ODLUKA O NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

Na osnovu člana 70. stav 1.i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH“, broj: 39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH 66/16), direktor donosi odluku koju možete preuzeti u nastavku.

Datum objave: 27.08.2021. godine

realizacija ugovora

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge za izvođenje predstava i koncerata za potrebe JU Centar kulture i mladih i Općine Centar Sarajevo u toku 2021. godine

Datum objave: 13.08.2021. godine

realizacija ugovora

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku.

Datum objave: 05.07.2021. godine

realizacija ugovora

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku.

Datum objave: 09.04.2021. godine

realizacija ugovora

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku.

Datum objave: 30.12.2020. godine

JavneNabavke

ODLUKA O II DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

U skladu sa članom 3. stava 4. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 340/19 od 27.06.2019. godine), te na osnovu III Izmjena i dopuna plana finansijskog poslovanja JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 01-36-27/20, od 11.12.2020.godine), Upravni odbor na 37. redovnoj sjednici održanoj dana 11.12.2020. godine donio je odluku koju možete preuzeti u nastavku.

Datum objave: 11.12.2020. godine

JavneNabavke

ODLUKA O I IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

U skladu sa članom 3. stava 4. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 340/19 od 27.06.2019. godine), te na osnovu II Izmjena i dopuna plana finansijskog poslovanja JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 01-36-17/20, od 18.09.2020.godine),  Upravni odbor na 34. redovnoj sjednici održanoj dana 18.09.2020. godine donio je odluku koju možete preuzeti u nastavku.

Datum objave: 18.09.2020. godine

realizacija ugovora

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku.

Datum objave: 28.08.2020. godine

realizacija ugovora

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku.

Datum objave: 14.04.2020. godine

 
 
 
 

Javni poziv za dostavu ponuda

U nastavku objavljujemo poziv za dostavu ponuda za usluge za izvođenje predstava za potrebe JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo
za 2020. godinu.

 
 

Javni poziv za dostavu ponuda

U nastavku objavljujemo poziv za dostavu ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga za realizaciju projekata i manifestacija za potrebe JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo u toku 2020. godine

 
 

Javni poziv za dostavu ponuda

 
 

U nastavku objavljujemo javni poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja za potrebe JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo u toku 2020. godine

 
 

Javni poziv za dostavu ponuda

U nastavku objavljujemo javni poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja za potrebe JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu.

 
 

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

U nastavku objavljujemo plan javnih nabavki za 2020. godinu.

 
 

Javna ustanova Centar kulture i  mladih Općine Centar Sarajevo
Mis Irbina 8.
71 000 Sarajevo

Broj: 30/20
Datum: 16.01.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni i glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 340/19 od 27.06.2019. godine, Upravni odbor na 26. redovnoj sjednici održanoj dana 16.01.2020. godine donosi:

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

Kao jedna od pretpostavki za realizaciju planiranih zadataka i ciljeva određenih programom rada neophodno je stvaranje materijalnih pretpostavki za odvijanje radnih procesa i ukupnih poslovnih aktivnosti nabavke roba, usluga i opreme.

Plan nabavki sadrži slijedeće podatke koji su prikazani tabelarno:

 1. Redni broj
 2. Šifra JRJN
 3. Predmet nabavke
 4. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a
 5. Vrsta postupka nabavke
 6. Okvirni period pokretanja postupka
 7. Okvirni period zaključenja ugovora
 8. Konto
 9. Izvor finansiranja
 
 
 
 

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

U nastavku objavljujemo plan javnih nabavki za 2019. godinu.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Služben i glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 340/19 od 27.06.2019. godine, Upravni odbor na 18. Redovnoj sjednici održanoj dana 12.07.2019 godine donosi:

Kao jedna od pretpostavki za realizaciju planiranih zadataka i ciljeva određenih programom rada neophodno je stvaranje materijalnih pretpostavki za odvijanje radnih procesa i ukupnih poslovnih aktivnosti nabavke roba, usluga i opreme.

Plan nabavki sadrži slijedeće podatke koji su prikazani tabelarno:

 1. Redni broj
 2. Šifra JRJN
 3. Predmet nabavke
 4. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a
 5. Vrsta postupka nabavke
 6. Period pokretanja postupka
 7. Okvirni datum zaključenja ugovora
 8. Konto
 9. Izvor finansiranja
 
 
 
 

Izmjena i dopuna plana

Odluka o i izmjeni i dopuni plana javnih nabavki za 2019. godinu

Broj: 516/19
Datum: 30.10.2019.godine

U skladu sa članom 3. stava 4. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 340/19 od 27.06.2019. godine),te na osnovu Izmjena i dopuna plana finansijskog poslovanja JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo (broj: 503/19, od 15.10.2019.godine),  Upravni odbor na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 30.10.2019. godine donosi:

ODLUKA O I IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

U Planu javnih nabavki za 2019.godinu u  Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu mijenjaju se sljedeće tačke:

ROBE: U tački 1. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, U tački 3. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u tački 5. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u tački 6. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a, u  tački 8. mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i okvirni datum zaključenja Ugovora, u tački 15. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a;

USLUGE: U tački 4. mijenja se okvirni datum pokretanja postupka i okvirni datum zaključenja Ugovora, u tački 5. mijenja se procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a i izvor finansiranja.

Dodaju se usluge medicinskog obezbjeđenja, usluge održavanja web stranice, usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije,usluge stručnog usavršavanja i knjigovodstvene usluge.

 
 
 
 

Obrazac praćenja realizacije ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo za 2019. godinu možete preuzeti u elektronskoj formi u nastavku