Javne nabavke

/Javne nabavke
Javne nabavke 2019-07-17T05:59:22+02:00

Plan javnih nabavki

U nastavku objavljujemo plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Služben i glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 3. Pravilnika o javnim nabavkama JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo broj: 340/19 od 27.06.2019. godine, Upravni odbor na 18. Redovnoj sjednici održanoj dana 12.07.2019 godine donosi:

Kao jedna od pretpostavki za realizaciju planiranih zadataka i ciljeva određenih programom rada neophodno je stvaranje materijalnih pretpostavki za odvijanje radnih procesa i ukupnih poslovnih aktivnosti nabavke roba, usluga i opreme.

Plan nabavki sadrži slijedeće podatke koji su prikazani tabelarno:

  1. Redni broj
  2. Šifra JRJN
  3. Predmet nabavke
  4. Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a
  5. Vrsta postupka nabavke
  6. Period pokretanja postupka
  7. Okvirni datum zaključenja ugovora
  8. Konto
  9. Izvor finansiranja