O Nama

/O Nama
O Nama 2018-09-24T00:06:50+02:00

Inspirisani mladim ljudima

Nudimo veliki broj odličnih kurseva i škola koji omogućavaju mladima dodatno usavršavanje i super druženje

Javna ustanova Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, osnovana je 1965. godine. Do 1992. godine objedinjavala je rad 13 domova kulture na području današnjih Općina Centar Sarajevo i Stari Grad i sa tridesetak zaposlenih bila jedna od najvećih ustanova ovog umjetničkog profila. Kontinuitet rada nije se prekidao ni u periodu  opsade grada Sarajeva od 1992. do 1995. godine, kada smo sa ostalim institucijama kulture u opkoljenom gradu davali i sarajevski umjetnički odgovor. Poslijeratni period obilježen je izvanrednim entuzijazmom malog broja zaposlenih radnika, koji svojim angažmanom uspijevaju obezbijediti vlastita sredstva za renoviranje devastiranog objekta u ulici Jelića br. 1.

Danas, J.U. Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo programske aktivnosti realizira u dva objekta:

  • Centar kulture i mladih  u ulici Mis Irbina br. 8
  • Organizaciona jedinica Jelićeva u ulici Jelića br. 1.

Naša misija je pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, prezentaciju, medijaciju i afirmaciju umjetničkih i kulturnih praksi, za aktivno sudjelovanje djece, mladih i građana u kulturnim i drugim aktivnostima. Svrha centra ogleda se u zadovoljavanju kulturnih potreba svih dobnih struktura stanovništva, kreirajući nove ideje i vrijednosti. Naš fokus je usmjeren na osmišljavanje i realizaciju što većeg broja projekata za djecu i mlade, ali i za sve građane, ljubitelje umjetnosti i kulture.

Kroz umjetnost, kreativnost i obrazovanje cilj nam je formirati zdrave mlade generacije, stavljajući na raspolaganje svoje prostore, tehničke mogućnosti i stručnu podršku. Pod okriljem Centra djeluje mnogo umjetničkih radionica, škola, manifestacija, programa, festivala, aktivnih grupa i uglednih umjetnika koji rade u oblasti muzike, scenskih umjetnosti, likovnih umjetnosti, književnosti, plesa… Kroz  projekte  želimo pružiti profesionalnu pomoć i usmjeriti mlade, socijalizirati ih, edukativno djelovati, rađati interes za stvaralačkim radom, motivacijom, željom za dokazivanjem…

Brojni programi koji su autentično nastali i organizirani u našem Centru i danas predstavljaju neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija Općine Centar i grada Sarajeva.

Za svoj rad JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo dobila je niz priznanja i zahvalnica, od kojih ističemo Plaketu grada Sarajeva i nagradu UNICEF-a za rad sa djecom.

Osnivač Ustanove je Općina Centar Sarajevo.

0
Mladih korisnika
0
Kurseva i škola
0
Predavača i voditelja
0
Odvojene lokacije

POPULARNI KURSEVI I ŠKOLE

2018-10-01T09:14:18+02:00

Kaligrafija, iluminacija i ebru slikarsvo

Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja rukom uz pomoć pera, kista, tinte ili nekog drugog pribora za pisanje. Ebru ili slikanje na vodi zajedno sa kaligrafijom je najdominantniji vid umjetnosti u islamskoj umjetnosti.

2019-01-15T10:12:33+02:00

Konverzacijski kurs engleskog jezika

Polaznici kursa imaju priliku istovremeno razvijati vještine pričanja, pisanja, slušanja, razumjevanja i čitanja. Gramatika i vokabular su integrisani u sadržaj lekcije i usvajaju se spontano. Postepeno se pojačavaju konverzacijske metode i vještine.

2018-10-01T09:17:27+02:00

Kurs računarske grafike

Napredni kurs računara odnosno računarske grafike ima prvenstveni cilj da polaznike uputi u osnove tehnika i alata koji se korite u računarskoj grafici te da polaznici nakon završenog kursa znaju koristiti naučene tehnike