Kursevi i škole

Kursevi i škole

200.00 KM
7. Juna 2024.

Ljetna škola glume za djecu i mlade

80.00 KM
16. Augusta 2020.

Škola glume i teatra

Besplatno
17. Januara 2023.

Kurs italijanskog jezika

70.00 KM
16. Augusta 2020.

Škola baleta

Besplatno
16. Augusta 2020.

Škola stripa

Besplatno
16. Januara 2023.

Škola digitalnih inovacija za mlade

100.00 KM
16. Augusta 2020.

Škola klavira i pjevanja

50.00 KM
8. Septembra 2022.

Škola Hip Hop-a

80.00 KM
16. Augusta 2020.

Škola gitare