CKM Produkcija

/CKM Produkcija
CKM Produkcija 2018-09-24T00:05:24+02:00

Naša produkcija

Naša produkcija pokriva oblasti teatara, muzike, književnosti, slikarstva, fotografije, filma, plesa i alternativne umjetničke projekte

U cilju poboljšanja kompletne umjetničke produkcije i ponude Javne ustanove Centra kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, nastojat ćemo realizirat što veći broj vlastitih projekata iz svih oblasti kulturnog stvaralaštva(predstave za građane, predstave za djecu, baletski projekti, muzički projekti, likovni programi, kratka filmska ostvarenja, književni projekti, novi festivali…) Ovo će biti izuzetno kompleksan i sadržajan umjetnički rad koji će omogućiti predstavljanje vlastitih ideja i sadržaja JU CKM, ali i omogućiti saradnju sa umjetnicima i grupama koje mogu odgovoriti svim profesionalnim izazovima u domenu produkcije teatra, muzike, filmova, izložbi, CD, spotova, izdavaštva, novih medija, svih vrsta kulturnih masovnih događaja i eventa, kao i za aktivno istraživanje, menadžment i razvoj novih i nedovoljno razvijenih oblika kulturnog djelovanja u javnosti, te plasmana projekata na lokalnom i internacionalnom nivou.

X