Kontakti

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

DIREKCIJA

Adresa: Jelića 1, 71000 Sarajevo, BiH
Direktor: + 387 33 237 245
Sekretarijat: + 387 33 232 594
Finansije i pravna služba: + 387 33 220 568
Tehnički odjel: + 387 33 232 595
Fax: + 387 33 232 594

EDUKATIVNI CENTAR FIS

Adresa: Mis Irbina 8, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: + 387 33 232 594

CENTAR ZA MLADE GORICA

Adresa: Avde Jabučice 52, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: + 387 33 232 594
Email: info@centarkulture.ba
Web: www.centarkulture.ba

Pitajte nas

X