Kontakti

JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo

Sjedište ustanove

Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 449 584

Organizaciona jedinica Jelićeva

Jelića broj 1.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
e-mail:info@centarkulture.ba
e-mail: centarzakulturu@bih.net.ba

Direktor

tel: 00 387 33 237 245
e-mail: direktor@centarkulture.ba

Administracija

Sekretar tel: 00 387 33 220 568
e-mail: amila.pandzic@centarkulture.ba
e-mail: racunovodstvo@centarkulture.ba

Press, umjetnički i tehnički ured
tel: 00 387 33 232 594, 232 595
e-mail: info@centarkulture.ba

Blagajna

Blagajna: 10:00 – 15:00
Tel: 00 387 33 232 595
Radno vrijeme CKM
Pon.-Pet.: 08:00-22:00
www.centarkulture.ba