Kontakti

/Kontakti
Kontakti 2019-08-07T12:49:28+02:00

JU CENTAR KULTURE I MLADIH

DIREKCIJA
Adresa :
 Jelića 1, 71000 Sarajevo, BiH
Direktor : + 387 33 237 245,
Sekretarijat : + 387 232 594,
Finansije : + 387 33 232 595

CENTAR ZA MLADE FIS
Adresa :
Mis Irbina 8, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon : +
387 33 220 568
Fax :
+387 33 220 568
Fax : + 387 33 232 594

Email : info@centarkulture.ba
Web : www.centarkulture.ba

Pitajte nas

Gdje se nalazimo?

X