Prijava korupcije

Prijava korupcije

    *Ako želite ostati anonimni nije potrebno unositi gornje podatke.

    1. Organ

    2. Opis aktivnosti, radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizilazi sumnja prijavitelja korupcije da je izvršena korupcija:

    3. Podaci o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavitelj korupcije ima informaciju o tome u trenutku podnošenja prijave: