Foto galerija Jelićeva

Foto Galerija Jelićeva

Kada govorimo o fotografiji kao umjetničkoj disciplini, treba da imamo na umu da sa vizuelnog, likovnog stanovišta, fotografija jeste slika, koja, doduše, nije nastala klasičnim slikarskim metodama i postupcima, ali je u svojoj biti ipak slika i kao takva podliježe istom onom sudu i zakonitostima koje važe za klasične vizuelne umjetnosti, bez obzira na to što taj isti sud i zakonitosti evoluiraju jednako kao i sama umjetnost.

U nastojanju da obogati svoje kulturne sadržaje i da ukaže na važnost fotografije kao umjetničke discipline, JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo u svojim prostorijama pokrenula je fotogaleriju, u kojoj će se izlagati djela sa najvećim umjetničkim standardima koji važe za poznate i renomirane fotogalerije i muzeje u regionu i svijetu.

Fotogalerija Jelićeva do sada je ugostila neke od najznačajnijih bosanskohercegovačkih i evropskih imena fotografske scene, te su organizirane sljedeće izložbe: ‘’FUU lična historija’’, ‘’photo graz selection’’, ‘’Retrospektiva bh. fotografa 1’’, ‘’Identity’’ Mladena Pikulića, ‘’10 godina FVK VALTER Sarajevo’’, ‘’Apologija Erosa’’ Almina Zrne, ‘’Neću da budem zombi’’ Kemala Hadžića, ‘’Faces’’ Vanje Lisac, izložba fotografija srednjoškolaca i studenata na temu ”Kulturno-historijsko naslijeđe i ljudi u njihovim svakodnevnim aktivnostima na području Općine Centar Sarajevo”, humanitarna izložba radova polaznika kursa kaligrafije, iluminacije i ebru slikarstva JU CKM.

Ključni ciljevi Fotogalerije Jelićeva su organiziranje izložbi, kurseva, radionica i seminara; edukacija javnosti i unapređenje svijesti i percepcije javnosti i medija o ulozi i značaju fotografske umjetnosti; stvaranje kritičkog mišljenja kroz edukaciju teoretičara i kritičara fotografske umjetnosti; rad sa mladima; rad sa socijalno isključenim skupinama i podrška njihovoj inkluziji u društvo kroz fotografsko stvaralaštvo.

Putem fotografije, naša galerija afirmira i promovira historijsku, kulturnu i umjetničku baštinu Bosne i Hercegovine, te njeguje saradnju sa autorima iz ostalih umjetničkih disciplina kroz zajedničke multimedijalne projekte.