Menu

 

Centar za kulturu Sarajevo

 

Adresa: Jelića 1, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina

direktor : + 387 33 232 594,
dramski urednik: + 387 232 595,
muzički programi: + 387 237 245
Fax: + 387 33 232 594
E-mail:centarzakulturu@bih.net.ba
www.centarkulture.ba

Centar za mlade Gorica

 

Adresa: Avde Jabučice 52, 71000 Sarajevo , Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 220-568

Fax: +387 33 220-568

E-mail:centarzamlade@gmail.com
www.centarkulture.ba 

 

Blagajna Centra radi svakim radnim danom od 9 do 16 sati i dva sata prije predstave