Menu

Škola gitare

Škola gitare

Gitara je jedan od najpopularnijih muzičkih instrumenata. Potrebe mladih da nauče svirati ovaj instrument, mnogo su veće od broja učenika koji se upisuju u muzičke škole. Zato smatramo da ovaj projekat ima izuzetan značaj za mlade, u osmišljavanju njihovog slobodnog vremena. Škola gitare početnicima u sviranju pomaže da na jednostavniji način prolaze put od sviranja najjednostavnijih, jednoglasnih pjesama do prvih lakših višeglasnih kompozicija za klasičnu gitaru, dok se rad sa naprednom grupom bazira na težim kompozicijama u više dionica. Ovim projektom mladi razvijaju osjećaj za skladnost, ritmičnost i koordinaciju. Kako muziciranje na gitari zahtijeva i pravilno držanje tijela koje doprinosi pravilnom načinu sviranja, to je ujedno i prilika da kroz časove sviranja, učesnici projekta steknu i pravilan način držanja tijela. Za svakodnevne vježbe na gitari potrebna je izuzetna koncentracija. To je dobar put da u redovnoj nastavi učenici postignu bolje rezultate. Umjetnički voditelj projekta je muzički pedagog Irhad Kuduz.