Akti ustanove

Akti ustanove

Odluka o izmjenama i dopunama

Originalnu odluku o osnivanju Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo možete preuzeti klikom na dugme u nastavku. 

Odluka o izmjenama i dopunama

Originalnu odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo možete preuzeti klikom na dugme u nastavku. 

Odluka o osnivanju

Originalnu odluku o osnivanju Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo možete preuzeti klikom na dugme u nastavku.